Jeg er bekymret for et andet barn

Hvis du har kendskab til forhold vedrørende et barn, som giver anledning til bekymring, skal du underrette kommunen.

Hvis du er bekymret for et barn, er det vigtigt, at du reagerer på din bekymring. Vi har alle sammen pligt til at underrette kommunen, hvis vi har oplysninger om et barns forhold, som giver anledning til bekymring. Det kan være: 

  • Mistanke om omsorgssvigt som for eksempel misbrugende forældre eller mangler i den basale omsorg (mad, tøj, hygiejne med videre)
  • Mistanke om overgreb som for eksempel fysisk eller psykisk vold eller seksuelle krænkelser
  • Mistanke om andre ting, der gør dig bekymret for, om barnets forhold er i orden. 

En underretning er en antagelse om, at der kan være behov for hjælp. Derfor betragter Glostrup Kommune en underretning som en måde at bede om hjælp på.

Du skal fortælle Familieafsnittet i Glostrup Kommune om din bekymring. Du kan underrette skriftligt, mundtligt eller telefonisk. Uanset hvordan du underretter, er det vigtigt, at du fortæller konkret, hvorfor du er bekymret. Det er vigtigt at skelne mellem, hvad du ved og hvad du antager.

Du kan underrette digitalt via borger.dk - her kan du underrette med NemID og her kan du underrette anonymt.

Du kan også møde personligt op eller ringe til os. Familieafsnittet har kontor på Rådhuset (Østfløjen), Rådhusparken 2, 2600 Glostrup. Du kan ringe til os på telefon 4323 6433. 

Du skal være opmærksom på, at vi kun ser skriftlige underretninger i kommunens åbningstid. Nedenfor - under ”Situationen er akut og kommunen har lukket – hvad gør jeg?”, kan du se, hvordan du kan underrette os udenfor normal åbningstid.

Du kan underrette anonymt, hvis du ønsker det. Så skal du være opmærksom på ikke at oplyse dit navn, når du underretter. Hvis du oplyser dit navn, har kommunen pligt til at notere det, og personer med ret til aktindsigt vil kunne få det oplyst.

Hvis du står i en situation, hvor et barn eller en ung er udsat for akut fare* eller på anden måde har brug for akut hjælp uden for kommunens åbningstid, skal du ringe til Københavns Vestegns Politi på telefonnummer 114. Politiet sætter dig i forbindelse med den sociale døgnvagt.

*) Akut fare er, når et barn eller en ung under 18 år her og nu er udsat for vold, overgreb eller en behandling, der kan bringe barnets/den unges sundhed og udvikling i fare.  

Senest 24 timer efter Familieafsnittet har modtaget din underretning, skal de vurdere, om der er grundlag for at handle akut. Hvis der er et øjeblikkeligt behov, vil hjælpen blive iværksat med det samme. Hvis ikke, vil Familieafsnittet ved almindelig sagsbehandling vurdere, om der er behov for hjælp til barnet/den unge og familien. 
 
Hvis du underretter anonymt, hører du ikke noget fra os. Ellers sender vi en skriftlig kvittering for, at vi har modtaget din underretning. Vi sender kvitteringen senest seks dage efter vi har modtaget din underretning. Derefter hører du ikke mere fra os.
 
Hvis du har underrettet som fagperson (for eksempel dagplejer, lærer, pædagog), giver Familieafsnittet dig besked om, hvorvidt underretningen har ført til undersøgelser eller foranstaltninger for barnet eller den unge. Dette gælder dog ikke, hvis særlige forhold gør sig gældende.

Glostrup Kommune har udarbejdet et kommunalt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Beredskabet er en del af en fælles ramme for, hvordan vi ønsker, at alle professionelle, der har med børn og unge at gøre, skal handle. Vi vil sikre, at alle professionelle får de bedste forudsætninger for at forebygge, opspore og handle på mistanke og viden om overgreb. Vores mål er, at børn og unge i Glostrup Kommune får de bedste rammer for en tryg opvækst og udvikling.

Her kan du læse vores beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb - 2024 (PDF-en er ikke webtilgængelig)