Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Hvis du er udlænding med bopæl i Glostrup Kommune, har vi en række tilbud til dig.

Hvilket tilbud der er relevant for dig er forskelligt alt efter dit opholdsgrundlag.

Ønsker du at gøre brug af et af tilbuddene, skal du kontakte Jobcenter Glostrup.

Undervisning i dansk

Som udlænding har du ret til at få undervisning i dansk i op til fem år.

Glostrup Kommune samarbejder med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter om danskundervisningen.

Som selvforsørgende borger har du ret til frit at vælge, hvilket sprogcenter du ønsker at modtage undervisningen på.

Hvis du er EU-borger, familiesammenført med EU-borger eller har arbejdstilladelse

Glostrup Kommune tilbyder dig et introduktionsprogram, hvis du er

 • EU-borger
 • Familiesammenført med EU-borger
 • Borger med arbejdstilladelse

Introduktionsprogrammet varer op til fem år og består blandt andet af danskundervisning, mod egenbetaling, og arbejdsmarkedsrettede tilbud.

Hvis du er flygtning eller familiesammenført med flygtning

Glostrup Kommune tilbyder dig et integrationsprogram, hvis du er:

 • Flygtning
 • Familiesammenført med flygtning
 • Familiesammenført med anden udlænding

Integrationsprogrammet varer op til fem år og består blandt andet af danskundervisning og arbejdsmarkedsrettede tilbud som virksomhedspraktik, vejledning og opkvalificering. 

Du laver en integrationskontrakt i samarbejde med Jobcenter Glostrup. Integrationskontrakten følger vi op på hver 3. måned, og den er gyldig indtil du opnår permanent opholdstilladelse.

Help in English

If you are a foreigner with residence in Glostrup Municipality, we offer you various services, depending on the basis of your stay.

Contact the the employment department of the municipality (Jobcenter Glostrup) if you are interested in the services.

Learn Danish

As a foreigner you have the right to get Danish lessons for three years. Glostrup Municipality corporate with Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) on the Danish education

Are you an EU-citizen, family reunified with an EU-citizen or a foreigner with working permit?

Glostrup Municipality offers you an introduction programme, if you are:

 • An EU-citizen
 • Family reunified with an EU-citizen
 • A foreigner with a working permit

The introduction programme takes three years and consists of Danish language education, and job oriented services.

Are you a refugee or family reunified with an refugee or another foreigner?

Glostrup Municipality offers you an integration programme, if you are:

 • A refugee
 • Family reunified with a refugee
 • Family reunified with another foreigner

The integration programme takes up to five years and consists of Danish language education and job oriented services such as guidance, job training and upskilling.

You will make an integration contract in cooperation with the employment department (Jobcenter Glostrup). The integration contract is valid until you attain permanent residence, and will be reviewed every three months.