Hjælp til udlændinge

Du kan få gratis undervisning i dansk og hjælp til at komme i arbejde.

Hvis du er udlænding med bopæl i Glostrup Kommune, har vi en række tilbud til dig. Hvilket tilbud, der er relevant for dig, er forskelligt alt efter dit opholdsgrundlag. 

Ønsker du at gøre brug af et af tilbuddene, skal du kontakte Jobcenter Glostrup.

Som udlænding har du ret til at få undervisning i dansk i op til fem år.

Du vil modtage en vejledning om retten til Dansk undervisning som tilflytter til Glostrup kommune.

Glostrup Kommune samarbejder med VSK dansk om danskundervisningen.

Her finder du et link til VSK dansks hjemmeside

Som selvforsørgende borger har du ret til frit at vælge, hvilket sprogcenter du ønsker at modtage undervisningen på.

Glostrup Kommune tilbyder dig et introduktionsprogram, hvis du er

 • EU-borger
 • Familiesammenført med EU-borger
 • Borger med arbejdstilladelse

Introduktionsprogrammet varer op til fem år og består blandt andet af danskundervisning, mod egenbetaling, og arbejdsmarkedsrettede tilbud.

Glostrup Kommune tilbyder dig et integrationsprogram, hvis du er:

 • Flygtning
 • Familiesammenført med flygtning
 • Familiesammenført med anden udlænding

Integrationsprogrammet varer op til fem år og består blandt andet af danskundervisning og arbejdsmarkedsrettede tilbud som virksomhedspraktik, vejledning og opkvalificering. 

Du laver en integrationskontrakt i samarbejde med Jobcenter Glostrup. Integrationskontrakten følger vi op på hver 3. måned, og den er gyldig, indtil du opnår permanent opholdstilladelse.

If you are a foreigner with residence in Glostrup Municipality, we offer you various services, depending on the basis of your stay.

Contact the the employment department of the municipality (Jobcenter Glostrup) if you are interested in the services.

 

Glostrup Municipality offers you an introduction programme, if you are:

 • An EU-citizen
 • Family reunified with an EU-citizen
 • A foreigner with a working permit

The introduction programme takes three years and consists of Danish language education, and job oriented services.

Glostrup Municipality offers you an integration programme, if you are:

 • A refugee
 • Family reunified with a refugee
 • Family reunified with another foreigner

The integration programme takes up to five years and consists of Danish language education and job oriented services such as guidance, job training and upskilling.

You will make an integration contract in cooperation with the employment department (Jobcenter Glostrup). The integration contract is valid until you attain permanent residence, and will be reviewed every three months. 

As a foreigner you have the right to get Danish lessons for three years. Glostrup Municipality corporate with  Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) on the Danish education.

Glostrup Municipality offers you an introduction programme, if you are:

 • An EU-citizen
 • Family reunified with an EU-citizen
 • A foreigner with a working permit

The introduction programme takes three years and consists of Danish language education, and job oriented services.

Glostrup Municipality offers you an integration programme, if you are:

 • A refugee
 • Family reunified with a refugee
 • Family reunified with another foreigner

The integration programme takes up to five years and consists of Danish language education and job oriented services such as guidance, job training and upskilling.

You will make an integration contract in cooperation with the employment department (Jobcenter Glostrup). The integration contract is valid until you attain permanent residence, and will be reviewed every three months. 

Job- og Udviklingsenheden