Førtidspension

Du kan få tilkendt førtidspension, hvis din arbejdsevne er varigt nedsat og at nedsættelsen, er af et omfang, at du ikke med støtte efter den sociale eller anden lovgivning, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, fx. fleksjob. 

Det er kommunen, der vurderer, om din arbejdsevne er nedsat i et omfang, der gør, at du er berettiget til førtidspension.  

Du skal endvidere være opmærksom på, at der er både et bopælskrav og et opholdskrav, der skal opfyldes for at være berettiget til fuld førtidspension.  

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler din førtidspension.

Har du spørgsmål omkring førtidspension, kan du kontakte jobcenteret eller 

Læs om førtidspension her

Borgerservice