Aktindsigt

Bliv klogere på dine muligheder for at få aktindsigt.

Alle borgere har ret til med få undtagelser at få aktindsigt i de dokumenter, der indgår i sagsbehandlingen i Glostrup Kommune. Reglerne om adgang til aktindsigt og begrænsninger i aktindsigt kan du finde i offentlighedsloven. 

Du har en udvidet ret til at få aktindsigt, hvis du er part i en sag hos kommunen, hvor der skal træffes en afgørelse. Når du er part i en sag, står reglerne om aktindsigt i forvaltningsloven.

Hvis du vil have aktindsigt i en sag i Glostrup Kommune, skal du henvende dig til dét bestemte center i kommunen, hvor du mener, at sagen findes. Du kan også henvende dig til Center for Borger og Arbejdsmarked, Borgerservice. 

Søger du aktindsigt som part i en sag, skal du henvende dig til dét center, der behandler sagen.

Du kan henvende dig ved brev, e-mail, fax, telefon eller personlig henvendelse og bede om aktindsigt. Du skal give os de oplysninger, som er tilstrækkelige til, at vi kan finde frem til det materiale, som du ønsker aktindsigt i, og lidt om, hvad materialet handler om.    

Du kan som udgangspunkt selv bestemme den form, som du får udleveret dokumenterne i, når vi giver dig aktindsigt. Det kan både være i papirform, digitalt eller ved at læse papirerne igennem hos kommunen.

Hvis aktindsigten indeholder personfølsomme oplysninger, kan vi kun sende dem til dig med almindelig post. Du kan også få disse med en krypteret e-mail, hvis du har en digital signatur.
 
Du får som udgangspunkt svar på din anmodning om aktindsigt inden for syv arbejdsdage. Hvis vi ikke inden for syv arbejdsdage efter modtagelsen af din anmodning har givet eller afslået aktindsigt, vil vi oplyse, hvorfor vi endnu ikke har truffet afgørelse, og hvornår du kan forvente at få den endelige afgørelse.
 
Læs mere om sagsbehandlingstider

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse om aktindsigt, skal du følge retningslinjerne i den klagevejledning, du har fået i forbindelse med afgørelsen om aktindsigt. Du er altid velkommen til at kontakte os og få yderligere vejledning om klagemulighed.
Du kan læse mere om reglerne om aktindsigt på www.offentlighedsportalen.dk