Letbanen og trafikken

Byggeriet af letbanen påvirker trafikken i og omkring Glostrup.

Letbaneprojektet er næsten i mål. Prøvekørsler af tog starter i løbet af 2024 og de sidste arbejder med belægninger, kantsten, signaler og andet på de omlagte veje vil være færdigt i løbet af 1. halvår af 2024.

Arbejdet med vejomlægninger og skinner har været en belastning for trafikken - som dog er gledet uden de store konflikter. I løbet af de mange år projektet har stået på er alle blevet vant til at det simpelthen roder på Ring3. Når der ind imellem er et særligt behov for få mange i tale benyttes Glostrup Kommunes sms-service til at give direkte advarsler om relevante trafikforhold til borgere i nærheden af kommende arbejder. Alle med almindeligt mobilnummer får direkte besked uden videre. Tilmelding er kun nødvendigt hvis du har hemmeligt nummer eller fx arbejdstelefon, der ikke er direkte tilknyttet din adresse.

Glostrup Kommune driver ligeledes en Facebook-gruppe, hvor er mulighed for at se detaljerede opslag om de igangværende anlægsaktiviteter og hvor du kan deltage i den direkte dialog om projektet.

Og så kan du naturligvis altid kontakte Hovedstadens Letbane for mere detaljerede oplysninger om letbaneprojektet.

Mere om letbanen

Læs mere om anlægget af letbanen gennem Glostrup