Glostrup Kommune som arbejdsplads

Vi er godt 2.000 ansatte, der arbejder med Glostrup Kommunes børn, unge, voksne, ældre og erhvervslivet. Vi er en alsidig arbejdsplads med god mulighed for udvikling. Har du lyst til at blive en del af os, kan du læse mere om os her.

Ledelse i Glostrup Kommune bygger på vores ledelsesgrundlag. 

Ledelsesgrundlaget angiver en fælles retning og referenceramme for alle kommunens ledere og er et vigtigt pejlemærke for god ledelse i kommunen. 

Ledelsesgrundlaget bygger på det fundament, at ledere og medarbejdere grundlæggende er forpligtede til at behandle hinanden ordentligt, ligeværdigt og med respekt.

 

Hvad kan ledelsesgrundlaget bruges til

Et ledelsesgrundlag er væsentligt for at sikre; 

  • at organisationen er gearet til at pejle efter kommunens vision og strategiske mål 
  • at kommunen videreudvikles som en god arbejdsplads, der både kan fastholde og rekruttere kvalificeret arbejdskraft og levere en god service 
  • at der er en fælles ramme for at drøfte, udøve og udvikle god ledelse i Glostrup Kommune på baggrund af fælles principper for god ledelse

Ledelsesgrundlaget 

Ånden i medarbejdergrundlaget er gensidighed. Det betyder, at der skal være en rimelig balance i, hvad vi forventer af hinanden, og at vi er enige om at håndtere vores uenigheder på en ordentlig måde. For at gøre vores forventninger til hinanden tydelige har medarbejderrepræsentanter i dialog med ledelsen udarbejdet et medarbejdergrundlag.

Forventninger til hinanden

Medarbejdergrundlaget bygger på fire gensidige forventninger:

  • Engagement og trivsel - fordi det skal være en fornøjelse at gå på arbejde
  • Udvikling og indflydelse – fordi vi sammen skal skabe fornyelse
  • Kvalitet og kompetence – fordi vi skal sætte faglighed i højsædet
  • Samarbejde og sammenhold – fordi arbejdspladsen også skal være et fællesskab

Medarbejdergrundlaget

Strategien er et internt styringsredskab for Glostrup Kommune i 2022 og frem. Strategien er bygget op omkring de politiske udvalg og indledes med en række overordnede strategiske pejlemærker, der afspejler de vigtigste politiske målsætninger. Målsætninger er baseret på kommunalbestyrelsens beslutninger, gældende politikker, strategier og budget, samt rammebetingelser, tendenser og lovgivning, der får betydning for Glostrup Kommune i de kommende år.

Herunder kan du finde "En stærk kommune i hovedstadsområdet - strategi for opfyldelse af de politiske målsætninger 2022-2023"

En stærk kommune i hovedstadsområdet

MED står for medindflydelse og medbestemmelse, og formålet med MED-organisationen er at skabe de bedste muligheder for et udviklende samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i Glostrup Kommune. Et samarbejde, der gør det helt naturligt, at medarbejderne deltager aktivt i at medskabe de rammer, der skal sikre, at kerneopgaven løses effektivt og med høj kvalitet. På den måde er MED-organisationen med til at udvikle og sikre Glostrup Kommune som en moderne og attraktiv arbejdsplads, hvor arbejdsglæde og trivsel er i fokus.

MED Hovedudvalget har udarbejdet en strategiplan - Sammen om vores attraktive arbejdsplads, der danner rammen for MED Hovedudvalgets og MED-organisationens arbejde fra 2021 og frem. Strategiplanens temaer danner de strategiske pejlemærker for, hvad MED Hovedudvalget ønsker, at MED-organisationen har fokus på og arbejder målrettet med.

Sammen om vores attraktive arbejdsplads