Kontorelev

Glostrup Kommune ansætter hvert år 3 kontorelever. 

Stillingerne slås op her på hjemmesiden og på Jobnet en gang om året. Det er i foråret. 

Til kontorelevuddannelserne modtager vi altid mange ansøgninger. Det er vi rigtig glade for. Men husk først at sende din ansøgning, når vi slår stillingerne op. Vi har desværre ikke mulighed for at gemme uopfordrede ansøgninger, og du vil derfor ikke komme i betragtning til en elevplads.  

Vi annoncerer efter følgende elever: 

  • Elev med borgerkontakt
  • Økonomielev
  • Administrationselev

Når du søger en af de opslåede stillinger, er det vigtigt, at du præciserer, hvilken stilling du ønsker at søge. 

Glostrup Kommune ansætter nye elever pr. 1. september, og derfor skal du inden da have bestået et af følgende uddannelsesforløb for at kunne blive ansat som kontorelev hos os:

  • HG2, HGV, HGS og HG skal være startet før 1. august 2015
  • EUX kontor
  • STX, HTX, HHX eller HF med EUD kontor grundforløb, påbegyndt og afsluttet efter 1. august 2015
  • Vi opfordrer elever på 25 år og derover, der har andre uddannelser eller relevant erhvervserfaring, til at vedlægge et realkompetencebevis (RKV bevis) fra en erhvervsskole.

Du bliver tilmeldt NEXT i Ballerup, og du kommer så vidt muligt til at gå i klasse med de kontorelever, som begynder uddannelsen samtidig med dig her i kommunen. 

Den teoretiske del af uddannelsen afsluttes med en fagprøve. 

Du får løn under din uddannelse. Elevlønnen vil være den gældende løn jf. Overenskomst for kontorpersonale og IT-personale m.fl. indgået mellem KL og HK/Kommunal. 

Ansættelsesudvalget består af den elevansvarlige og 1 - 2 elevvejledere samt en nuværende elev.