Sagsbehandlingstider

Se tommelfingerreglerne for sagsbehandlingstider.

Alle borgere har ret til med få undtagelser at få aktindsigt i de dokumenter, der indgår i sagsbehandlingen i Glostrup Kommune. Reglerne om adgang til aktindsigt og begrænsninger i aktindsigt kan du finde i offentlighedsloven.

Du har en udvidet ret til at få aktindsigt, hvis du er part i en sag hos kommunen, hvor der skal træffes en afgørelse. Når du er part i en sag, står reglerne om aktindsigt i forvaltningsloven.

Sådan får du aktindsigt

Hvis du vil have aktindsigt efter offentlighedsloven i en sag i Glostrup Kommune, kan du henvende dig til dét bestemte center i kommunen, hvor du mener, at sagen findes. Du kan også henvende dig til Borgerservice i Center for Kultur og Borgerkontakt.

Søger du aktindsigt som part i en sag, jf. forvaltningsloven, kan du henvende dig til det center, der behandler sagen.

Du får svar på din anmodning om aktindsigt - både når det gælder forvaltningsloven og offentlighedsloven - inden for følgende frister: 

Sagstype Svarfrist Lovgivning 
Simple sager 1-2 arbejdsdage  Offentlighedsloven § 36
Forvaltningsloven § 16
Normale sager 3-7 arbejdsdage  Offentlighedsloven § 36
Forvaltningsloven § 16
Sager med et stort antal
dokumenter
7-14 arbejdsdage  Offentlighedsloven § 36
Forvaltningsloven § 16
Særligt omfattende sager 14-40 arbejdsdage Offentlighedsloven § 36
Forvaltningsloven § 16

Vil du vide mere om aktindsigt, kan du læse mere om reglerne på offentlighedsportalen.

Virksomheder, der er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen (listevirksomheder) skal have en miljøgodkendelse til deres aktiviteter.

Miljø meddeler nye miljøgodkendelser når der etableres nye virksomheder eller når ældre miljøgodkendelser trænger til revision.

I øjeblikket er sagsbehandlingstiden på cirka 6 måneder, fra vi har modtaget en fyldestgørende ansøgning. 
Beskrivelse  Svarfrist Lovgivning 
Ansøgning om vejledning og opkvalificering 4 uger Lov om aktiv beskæftigelse § 32
Ansøgning om seks ugers selvvalgt uddannelse 1 uge Lov om aktiv beskæftigelse § 26a 
Godkendelse af virksomhedspraktik 1 uge Lov om aktiv beskæftigelse § 42 
Godkendelse af løntilskyd 2 uger  Lov om aktiv beskæftigelse § 51 
Godkendelse af ressourceforløb 3 mdr.  Lov om aktiv beskæftigelse § 12a
Godkendelse af jobafklaringsforløb 4 uger Lov om aktiv beskæftigelse § 12b
Godkendelse af tilbud til personer under 18 år 4 uger  Lov om aktiv beskæftigelse § 13b
Ansøgning om hjælpemidler i forbindelse med tilbud efter kapitel 10 til 12 4 uger Lov om aktiv beskæftigelse § 76 
Ansøgning om personlig assistance 4 uger  Lov om aktiv beskæftigelse § 76
Ansøgning om befordring 2 uger Lov om aktiv beskæftigelse § 82
Ansøgning om jobrotation 4 uger Lov om aktiv beskæftigelse § 97
Ansøgning om tilskud til voksenelev 2 uger Lov om aktiv beskæftigelse § 99
Ansøgning om opkvalificering ved ansættelse 4 uger Lov om aktiv beskæftigelse § 99
Ansøgning om tilskud til udgifter til hjælpemidler ved ansættelse/beskæftigede 4 uger Lov om aktiv beskæftigelse § 100
Ansøgning om opkvalificering ved afskedigelse 4 uger Lov om aktiv beskæftigelse § 102
Beskrivelse  Svarfrist Lovgivning 
Socialpædagogisk støtte 3 måneder Serviceloven § 85
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 3 måneder Serviceloven § 96 
Ledsagerordning 3 måneder Serviceloven § 97
Misbrugsbehandling - stofbehandling 14 dage  Serviceloven § 101 
Støtte til uforudsete merudgifter 3 måneder  Serviceloven § 100
Behandling af personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller personer med særlige sociale problemer 3 måneder Serviceloven § 102
Beskyttet beskæftigelse 3 måneder Serviceloven § 103
Aktivitets- og samværstilbud 3 måneder Serviceloven § 104
Midlertidigt botilbud 3 måneder Serviceloven § 107
Længerevarende botilbud 3 måneder Serviceloven § 108
Alkoholbehandling 14 dage Serviceloven § 142
Efterlevelseshjælp 14 dage Lov om aktiv socialpolitik § 85a
Enkeltydelse, sygebehandling, flyttehjælp osv. 14 dage Lov om aktiv socialpolitik § 81, 82 og 85
Hjælp til støtte tandbehandling 1 måned Lov om aktiv socialpolitik § 82
Hjælp til forsørgelse 14 dage Lov om aktiv socialpolitik § 11
Ledighedsydelse 14 dage Lov om aktiv socialpolitik § 74 

 

Beskrivelse 

Svarfrist 

Lovgivning 

Hjemmetræning 3 måneder  Serviceloven § 32
Merudgifter 3 måneder  Serviceloven § 41 
Tabt arbejdsfortjeneste  3 måneder  Serviceloven § 42 
Ledsagerordning for unge  3 måneder Serviceloven §45 
Afløsnings-/Aflastningsordning  3 måneder  Serviceloven § 84 jf. § 44 
Fysio-/ergoterapi 3 måneder  Serviceloven § 86 jf. § 44
Beskrivelse  Svarfrist Lovgivning 
Socialpædagogisk støtte 3 måneder Serviceloven § 85
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 3 måneder Serviceloven § 96 
Ledsagerordning 3 måneder Serviceloven § 97
Misbrugsbehandling - stofbehandling 14 dage  Serviceloven § 101 
Støtte til uforudsete merudgifter 3 måneder  Serviceloven § 100
Behandling af personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller personer med særlige sociale problemer 3 måneder Serviceloven § 102
Beskyttet beskæftigelse 3 måneder Serviceloven § 103
Aktivitets- og samværstilbud 3 måneder Serviceloven § 104
Midlertidigt botilbud 3 måneder Serviceloven § 107
Længerevarende botilbud 3 måneder Serviceloven § 108
Alkoholbehandling 14 dage Serviceloven § 142
Efterlevelseshjælp 14 dage Lov om aktiv socialpolitik § 85a
Enkeltydelse, sygebehandling, flyttehjælp osv. 14 dage Lov om aktiv socialpolitik § 81, 82 og 85
Hjælp til støtte tandbehandling 1 måned Lov om aktiv socialpolitik § 82
Hjælp til forsørgelse 14 dage Lov om aktiv socialpolitik § 11
Ledighedsydelse 14 dage Lov om aktiv socialpolitik § 74 

 

Beskrivelse 

Svarfrist 

Lovgivning 

Hjemmetræning 3 måneder  Serviceloven § 32
Merudgifter 3 måneder  Serviceloven § 41 
Tabt arbejdsfortjeneste  3 måneder  Serviceloven § 42 
Ledsagerordning for unge  3 måneder Serviceloven §45 
Afløsnings-/Aflastningsordning  3 måneder  Serviceloven § 84 jf. § 44 
Fysio-/ergoterapi 3 måneder  Serviceloven § 86 jf. § 44
Beskrivelse  Svarfrist Lovgivning 
Dagcenter 10 hverdage Serviceloven § 79
Personlig pleje og praktisk hjælp
Aflastning/afløsning i hjemmet
Aflastningsplads
Madservice
10 hverdage Serviceloven § 83-84
Genoptræning 10 hverdage Serviceloven § 86
Plejebolig 4 måneder Serviceloven § 108
Ældrebolig/handicapbolig 4 måneder Serviceloven § 108-116
Hjælpemidler
Særlige personlige hjælpemidler
3 måneder Serviceloven § 112
Forbrugsgoder 3 måneder Serviceloven § 113
Støtte til køb af egen bil 6 måneder Serviceloven § 114
Boligindretning 3 måneder  Serviceloven § 116
Individuel befordring 10 hverdage Serviceloven § 117
Orlov til pasning af nærtstående pårørende 10 hverdage Serviceloven § 118
Plejevederlag (pasning af døende i eget hjem) 10 hverdage Serviceloven § 119, 120 og 121
Medicin 5 hverdage Serviceloven § 122
Omsorgstandpleje 8 uger Sundhedloven § 7-11
Post til døren 8 uger Postloven § 9 stk. 2
Flextrafik 8 uger Lov om trafikselskaber nr. 582