Handicaprådet

Rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål.

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

Handicaprådet i Glostrup Kommune er sammensat af 3 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3 medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.

Formanden for Handicaprådet vælges blandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne i rådet. Næstformand for Handicaprådet vælges blandt de 3 medlemmer fra Danske Handicaporganisationer.

Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges.

 

Lisa Ward (stedfortræder Henrik Lund)

Torben Jensen (stedfortræder Camilla Christensen)

Gert Jensen (stedfortræder Lars Thomsen)

 

Udpeget af Danske Handicapråd:

Peter Sørensen

Jette M. Jensen

Helle Skovlund

Den sociale retssikkerhedslovs § 37 a, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1647 af 4. august 2021, og bekendtgørelse nr. 1152 af 7. juni 2021 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

 

Torsdag 26.januar
Torsdag 2. marts
Torsdag 30. marts 
Torsdag 27. april
Torsdag 25. maj
Torsdag 22. juni
Torsdag 31. august
Torsdag 28. september
Torsdag 26. oktober
Torsdag 23. november
Torsdag 21. december