Databeskyttelsesrådgiver
Andreas Elemér Szöcs Drægert

Som følge af persondatareglerne er vi som kommune forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver, som skal rådgive os og holde øje med, om vi håndterer personoplysninger på lovlig og sikker vis. 

Du kan altid kontakte det center, der behandler din sag. Du har dog også mulighed for at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine personoplysninger, eller hvis du har mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde ikke har håndteret dine eller andre personers oplysninger korrekt.

Når vi behandler personoplysninger om dig, kan databeskyttelsesrådgiveren vejlede dig om dine rettigheder i den forbindelse, og hvordan du kan gøre brug af dem.

 

Konkret kan databeskyttelsesrådgiveren kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål om:

  • Din indsigtsret.
  • Din ret til berigtigelse og i yderst sjældne tilfælde ret til sletning.
  • Din ret til at få personoplysninger i en struktureret og maskinlæsbar form.
  • Ret til i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 

  • Den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som kommunen træffer.
  • Regler eller praksis på fagområder.
  • Om der er begået fejl i forbindelse med sagsbehandlingen.
  • At ændre en afgørelse, som kommunen har truffet.
  • At formulere klager over kommunen til relevante klageorganer.

Hvis du har brug for hjælp til at forstå en afgørelse, til at klage over processen i kommunens sagsbehandling eller hjælp til hvordan du klager over en afgørelse, kan du i stedet kontakte Glostrup Kommunes Borgerrådgiver.

 

 

Alle borgere, myndigheder og virksomheder kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren.

Du kan møde databeskyttelsesrådgiveren efter aftale.

Det er gratis at bruge databeskyttelsesrådgiveren og databeskyttelsesrådgiveren er uvildig.

 

Hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige personoplysninger, kan du skrive sikkert til databeskyttelsesrådgiveren ved at klikke på linkene nedenfor. Husk at du skal logge på med dit MitID, hvorefter mailen sendes sikkert og krypteret.

Når du skriver via linkene herunder, skal du ikke ændre modtager-adressen, selvom Hvidovre står som modtager. Det skyldes, at vi er flere kommuner, der har den samme databeskyttelsesrådgiver. Du skal dog huske at skrive, at det drejer sig om en henvendelse vedrørende Glostrup Kommune.

Skriv til databeskyttelsesrådgiveren som borger

Skriv til databeskyttelsesråsgiveren som myndighed eller virksomhed

 

I Glostrup Kommune har vi stort fokus på at beskytte de personoplysninger, som vi ligger inde med. Det er persondatareglerne, der bestemmer, hvad vi må, og hvad vi ikke må som offentlig myndighed, når det gælder behandling af personoplysninger.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar person. Det kan derfor f.eks. være dit navn, cpr.nr., adresse, telefonnummer, e-mailadresse, eller oplysninger om dine økonomiske eller helbredsmæssige forhold.

Persondatareglerne vedrører alle kategorier af borgere, uanset om du er ansat, patient, elev, arbejdsløs, pensionist, skal have nyt pas og kørekort eller lign.

For at vi som kommune kan levere vores kommunale services og ydelser har vi brug for at få de nødvendige oplysninger om vores borgere, foreninger, virksomheder, ansatte, samarbejdspartnere mv.

Vi har også brug for at behandle oplysningerne som led i vores arbejde. At behandle oplysninger betyder bl.a. at vi kan modtage, registrere, opbevare, kopiere, journalisere, udskrive, videresende og arkivere oplysningerne.

Nogle oplysninger indhenter vi selv fra andre offentlige myndigheder, registre eller lign., f.eks. indkomstoplysninger fra SKAT eller BBR, og nogle oplysninger sender du til os. Andre oplysninger beder vi dig om, at oplyse til os i forbindelse med, at du f.eks. ansøger om en service eller ydelse.

Du har indsigtsret

Det betyder, at du altid har ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig. Du har også ret til at få oplyst, hvorfor vi behandler oplysninger om dig og hvilket lovgrundlag, der gør, at vi har ret til det. Hvis vi videregiver oplysningerne til andre, har du også ret til at få det oplyst. Hvis du ønsker det, har du ret til at få udleveret en kopi af de dokumenter, der indeholder de pågældende oplysninger.
Du har ret til at få berigtiget oplysninger om dig. Det betyder, at hvis du mener, at vi har skrevet forkerte oplysninger ned om dig, så kan du bede os om at skrive det ned, som du mener er rigtigt. Vi kan som offentlig myndighed ikke slette oplysninger, som allerede er skrevet ned, men vi kan altså berigtige oplysningerne, så de kommer til at ligge på den samme sag.

Du har ret til at klage

Det kan f.eks. være aktuelt, hvis du ikke mener at have fået de oplysninger, som du har krav på efter reglerne om indsigt; hvis du mener, at vi ikke har behandlet dine oplysninger sikkert; eller hvis du mener, at der uretmæssigt er blevet videregivet oplysninger om dig.

Hvis du ønsker at klage, skal det ske til Datatilsynet på telefon 33 19 32 00, på mail dt@datatilsynet.dk, eller hvis du ønsker at sender oplysningerne sikkert via digital post på www.borger.dk, eller med almindelig post til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Når vi ligger inde med personoplysninger om dig, vil de blive slettet og arkiveret på Rigsarkivet i overensstemmelse med arkivlovens regler. Tidspunktet for det afhænger af, hvilken sagstype og hvilken type oplysninger, der er tale om. Du kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine personoplysninger ved at kontakte det enkelte fagcenter i kommunen.