Budgetproces

Her kan du læse om, hvordan budgettet bliver til.

Budgetprocessen strækker sig fra marts og frem til budgetvedtagelsen den 11. oktober 2023.

I september er der en høring af høringsberettigede parter (f.eks. råd, brugerbestyrelser og MED-organisationen).

Eventuelle ændringsforslag til budgettet offentliggøres i august. Budgetforslaget (1. behandlingsbudgettet) behandles i august.

I august og september er der politiske forhandlinger, og budgettet vedtages endeligt i oktober.

Budgettet for 2024 blev endeligt vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2023. Et flertal af Kommunalbestyrelsens medlemmer har indgået en budgetaftale. Aftalen er indgået mellem de 5 partier Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, der tilsammen tæller 17 ud af 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen. 

Her kan du læse aftaletekster 2024 og budgetaftale 2024.

Det samlede budget for 2024 vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i slutningen af november/start december. Når det er klart, kan du finde det her: Link til ny mappen som hedder Budget 2024 og som skal ligge under Budget.

 

Et flertal af Kommunalbestyrelsens medlemmer har indgået en budgetaftale. Aftalen er indgået mellem de 5 partier Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, der tilsammen tæller 17 ud af 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen. Læs Aftaletekster.pdf og budgetaftale 2024.pdf.

Budgetaftalen er sendt i høring til høringsberettigede parter, som blandt andet omfatter råd, brugerbestyrelser og MED-organisationen. Høringsberettigede parter modtager direkte besked.

Høringssvar bliver offentliggjort på Økonomiudvalgets dagsorden til mødet 26. september og på Kommunalbestyrelsens dagsorden til mødet 11. oktober 2023 (i forbindelse med budgetvedtagelsen).

I nedenstående kan du finde Glostrup Kommunes 1. behandlingsbudget samt ændringsforslagskatalog. 1. behandlingsbudgettet er behandlet på Økonomiudvalgets møde den 22. august 2023 og behandles på Kommunalbestyrelses møde den 30. august 2023.

 

Læs budgetforslag (åbner som PDF-fil)

Læs budgetforslag - økonomioversigter (åbner som PDF-fil)

Læs ændringsforslagskatalog (åbner som PDF-fil)

Kommunalbestyrelsen vedtog på deres møde den 25. januar 2023 den politiske tidsplan for udarbejdelse af budgettet for 2024.

Download Politisk tidsplan for budget 2024 pr. juli 23.pdf

Center for Organisation og Styring
Økonomi