Budgetproces

Her kan du læse om, hvordan budgettet bliver til.

Budgetprocessen strækker sig fra marts og frem til budgetvedtagelsen den 9. oktober 2024.

I september er der en høring af høringsberettigede parter (f.eks. råd, brugerbestyrelser og MED-organisationen).

Eventuelle ændringsforslag til budgettet offentliggøres i august. Budgetforslaget (1. behandlingsbudgettet) behandles i august.

I august og september er der politiske forhandlinger, og budgettet vedtages endeligt i oktober.

Kommunalbestyrelsen vedtog på deres møde den 24. januar 2024 den politiske tidsplan for udarbejdelse af budgettet for 2025.

Læs den politiske tidsplan for budget 2025(åbner som pdf fil)

Læs Budget 2025 - Budgetstrategi og ramme for budgetlægningen(åbner som pdf fil)

Center for Organisation og Styring
Økonomi