Den eksisterende løsning til Digital Post fra det offentlige erstattes med en ny for at imødekomme lovkravet om, at offentlige it-løsninger løbende skal i udbud.

Som en del af fremtidssikringen af Digital Post bliver den bagvedliggende it-løsning derfor udskiftet med et helt nyt system, som er blevet til i et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner.

Udskiftningen betyder også, at den offentlige sektor får et øget ejerskab til Digital Post. Det skaber større fleksibilitet til at tilpasse løsningen til fremtidige behov og sikre sammenhæng med andre offentlige it-løsninger.

Målet er at bane vejen for bedre kommunikation mellem borgere og myndigheder, så kommunikationen vil opleves nemmere og mere brugervenlig. Fx vil det blive tydeligere, hvem der har sendt dig post, og hvad den handler om.

Har du en virksomhed i dag, vil du også erfare, at der kommer en bedre kobling mellem dit CVR-nr. og CPR-nr., så du nemt kan skifte mellem Digital Post til dig og din virksomhed med samme log-in i den nye Digital Post-app.

Den nye løsning til Digital Post kommer 21. marts 2022.

Nej. Overgangen til den nye løsning for Digital Post sker automatisk for alle borgere.

Når den nye løsning til Digital Post fra offentlige myndigheder træder i kraft 21. marts 2022, følger der ingen store omstillingsopgaver for dig i måden at bruge Digital Post på.

Du kan læse Digital Post fra offentlige myndigheder via de platforme, som det offentlige stiller til rådighed. 

Det er: 

 • borger.dk
 • Digital Post-appen.

Du kan også vælge at læse Digital Post fra offentlige myndigheder i de platforme, som det private stiller til rådighed.

Det er:

 • e-Boks
 • mit.dk

Alle platforme giver dig fuld adgang til din post fra offentlige myndigheder.

Du kan naturligvis frit vælge, hvilke platforme du vil bruge til Digital Post fra offentlige myndigheder.

Du har fortsat kun én postkasse til post fra offentlige myndigheder og institutioner, men du får flere platforme, hvor du kan læse, besvare og reagere på din Digital Post. Du kan naturligvis frit vælge, hvor du vil læse posten.

21. marts 2022 får alle mulighed for at tilgå Digital Post fra offentlige myndigheder via disse platforme:

 • Det offentlige stiller følgende to platforme til rådighed: borger.dk og en ny Digital Post-app. Appen bliver tilgængelig 21. marts 2022. På de to platforme kan du udelukkende læse Digital Post fra offentlige myndigheder.
 • Derudover stiller to private selskaber deres platforme til rådighed for Digital Post: e-Boks og mit.dk. Her kan du både læse offentlig Digital Post og få post fra virksomheder som fx banker og forsikringsselskaber, der har indgået en privat aftale med selskaberne bag platformene. Det er selskabet e-Boks A/S, der står bag e-Boks, og Netcompany A/S er selskabet bag mit.dk. 

Alle platforme giver dig fuld adgang til din Digital Post fra offentlige myndigheder.

Det er for at sikre, at det er muligt for andre end den leverandør, der drifter den offentlige Digital Post-løsning på et givent tidspunkt, at vise dig din post fra offentlige myndigheder.

Det er en stor fordel, fordi:

 • Det sikrer en kontinuitet for borgere, der ikke ønsker en forandring.
 • Det introducerer konkurrence på markedet for sikker digital post, hvilket forventeligt vil give bedre priser og services for de virksomheder, der gerne vil kommunikere sikkert til deres kunder. På den måde får danskerne bedre kommunikation og færre almindelige mails sendt over en ikke-krypteret forbindelse med vigtige eller fortrolige informationer.

Ja. Du kan frit vælge, om du vil læse den på borger.dk, Digital Post-appen, e-Boks eller mit.dk. Du kan bruge dem alle frit og skal derfor ikke vælge en enkelt platform.

Ja. Hvis du fx læser din Digital Post på borger.dk, vil den være markeret som læst på de andre platforme.

Det sker, fordi du fortsat kun har én postkasse til den offentlige post, men bare flere platforme til den samme post. Alle platformene vil derfor trække på samme data i den bagvedliggende løsning.

Ja. Den nye løsning til Digital Post har ikke indflydelse på din fritagelse.

Det kommer an på, hvilken læseadgang du har fået tildelt:

 • Hvis du har fået adgang til alle mapper, vil du også have det efter 21. marts 2022.
 • Hvis du har fået adgang til en eller flere udvalgte mapper, vil du ikke længere have adgang til mapperne efter 21. marts 2022. Du vil derfor modtage Digital Post omkring datoen for lanceringen med instruktioner om, hvordan du skal forholde dig.

Du kan læse mere her: 

Ja. Alt Digital Post, som du tidligere har modtaget fra offentlige myndigheder bliver overført fra den eksisterende løsning til den nye. 

Du kan derfor både læse dine gamle og nye beskeder fra det offentlige på borger.dk, Digital Post-appen, e-Boks og mit.dk efter lanceringen af den nye løsning 21. marts 2022.

Det er udelukkende mapper med Digital Post fra offentlige myndigheder, der overføres til den nye løsning. 

Hvis du har mapper kun med post fra virksomheder, overføres de ikke. Dem kan du finde i e-Boks.

Hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål til det nye Digital Post, der kommer 21. marts 2022, kan du kontakte supporten via telefon eller e-mail.

Telefon: 33 98 00 33

Telefontid:

 • Mandag-fredag kl. 08.00-20.00
 • Weekend og helligdage kl. 10.00-16.00

E-mail: nydigitalpost@digst.dk

E-mails, der sendes til nydigitalpost@digst.dk, bliver videresendt til Digital Post-supporten i Erhvervsstyrelsen. De varetager supporten for det nye Digital Post på vegne af Digitaliseringsstyrelsen.

Hvis du har brug for hjælp til det eksisterende Digital Post, skal du kontakte:

 • e-Boks brugersupport på telefon 82 30 32 31 (alle dage kl. 9-20, helligdage kl. 10-15)
 • Digital Post support på 70 10 18 81 (hverdage kl. 8-20, weekend og helligdage kl. 10-16). 

Borger.dk er kendt for at være den samlede digitale indgang til det offentlige, der drives i et samarbejde mellem staten, kommunerne og regionerne.

Du kan derfor logge ind i Digital Post her på borger.dk og få vist din post fra myndighederne.

Når du logger ind i Digital Post her på borger.dk efter lanceringen af den nye løsning 21. marts 2022, vil du opdage følgende:

 • Tidligere modtaget post fra virksomheder ligger der ikke længere. Den skal du finde i e-Boks.
 • Din indbakke har således kun Digital Post fra offentlige myndigheder.
 • Du kan læse, skrive, besvare, slette og flytte din Digital Post.
 • Du kan finde din gamle Digital Post – og selvfølgelig modtage ny.
 • Et nyt visuelt udtryk, der minder mere om en almindelig indbakke, som de fleste kender i dag.
 • Har en anden person givet dig læseadgang til sin Digital Post, kan du med få klik skifte mellem de to postkasser.

Når den nye løsning til Digital Post træder i kraft i løbet af 21. marts 2022, udkommer staten med en app til post fra offentlige myndigheder, så du som borger kan tilgå posten på mobil og tablet. Appen hedder Digital Post.

I Digital Post-appen kan du:
 • læse, skrive, besvare, slette og flytte din Digital Post fra offentlige myndigheder.
 • finde din gamle Digital Post – og selvfølgelig modtage ny.
 • med få klik skifte mellem de to postkasser, hvis en anden person har givet dig læseadgang til sin Digital Post,
 • også nemt skifte over til fx din virksomheds postkasse, hvis du bruger dit private NemID til erhverv, eller hvis du har fået adgang til en forenings Digital Post.
Hvornår kommer den nye Digital Post-app, og hvor kan du hente den?

Digital Post-appen kan downloades i App Store og Google Play Butik, når den nye Digital Post-løsning lanceres i løbet af 21. marts 2022.

e-Boks driftes og ejes af selskabet e-Boks A/S og tilbyder deres brugere at modtage post fra virksomheder, eksempelvis din bank eller dit forsikringsselskab.

Det er ikke obligatorisk at modtage post digitalt fra virksomheder. Men du kan som bruger vælge at give samtykke til det. Det kan du gøre enten direkte eller indirekte, fx gennem en kundeaftale med din bank eller ansættelsesaftale med din arbejdsgiver.

e-Boks A/S har været hovedleverandør til den offentlige Digital Post-løsning. Efter lanceringen af den nye Digital Post-løsning 21. marts 2022 kan e-Boks fortsat vise Digital Post fra offentlige myndigheder.

På e-Boks kan du:
 • læse, skrive, besvare og slette din Digital Post fra offentlige myndigheder
 • få adgang til post fra virksomheder, som du har givet samtykke til må sende til dig via e-Boks.

Mit.dk er en ny platform, der driftes og ejes af selskabet Netcompany Group A/S, som kommer til at tilbyde dens brugere at modtage post fra virksomheder, eksempelvis din bank eller dit forsikringsselskab.

Det er ikke obligatorisk at modtage post digitalt fra virksomheder. Men du kan som bruger vælge at give samtykke til det. Det kan du gøre enten direkte eller indirekte, fx gennem en kundeaftale med din bank eller ansættelsesaftale med din arbejdsgiver. 

Derudover kan mit.dk vise Digital Post fra offentlige myndigheder fra 21. marts 2022.

På mit.dk kan du:
 • læse, skrive, besvare og slette din Digital Post fra offentlige myndigheder
 • få adgang til post fra virksomheder, som du har givet samtykke til må sende til dig via mit.dk.

Du får samme Digital Post fra offentlige myndigheder på begge platforme. Men de viser hver især kun post fra de virksomheder, som vælger at sende gennem deres platform. 

Din offentlige Digital Post vil altid være synkroniseret på tværs. Så læser, besvarer, sletter eller flytter du din Digital Post fra staten, kommunerne eller regionerne på den ene af de to platforme, vil det fremgå begge steder. Det skyldes, at du fortsat kun har én postkasse til den offentlige post, men bare flere platforme til den samme post. Alle platformene vil derfor trække på samme data i den bagvedliggende løsning.

Som borger i Danmark modtager du din post fra offentlige myndigheder digitalt. Både postkassen og beskederne hedder Digital Post og sikrer en sikker digital kommunikation mellem dig og myndighederne. Sikkerheden er vigtig, fordi der ofte udveksles personfølsomme oplysninger.

Du modtager post fra offentlige myndigheder, fra du er 15 år gammel, og du har pligt til at læse den. Det har du, fordi den drejer sig om vigtige begivenheder i dit liv, som du skal forholde dig til. Det kan være, at du er blevet optaget på en uddannelse. At du har fået plads til dit barn i en institution. Eller du skal møde op til en aftale på hospitalet. De beskeder kommer som Digital Post.

Hvis ikke du har mulighed for at modtage posten digitalt, kan du blive fritaget og i stedet modtage post fra offentlige myndigheder på papir.

I Digital Post kan du:
 • modtage post fra offentlige myndigheder
 • skrive til offentlige myndigheder. 

Det gør alle borgere, der:

 • er fyldt 15 år
 • har et cpr-nummer
 • har fast bopæl i Danmark.

Borgere, der ikke kan modtage posten digitalt, kan blive fritaget og i stedet modtage post fra offentlige myndigheder på papir.

Du kan læse din digitale post ved at logge ind på din digitale postkasse på borger.dk eller på e-boks.dk – alt efter hvad du foretrækker.

Du skal bruge dit NemID/MitID, når du logger ind. 

 • For at læse Digital Post på borger.dk, skal du enten klikke på Digital Post-ikonet eller gå direkte til log-ind via post.borger.dk. 
 • For at læse Digital Post på e-Boks.dk, skal du gå til siden www.e-Boks.dk og her klikke på 'Log på privat'.

Efter lanceringen af den nye Digital Post-løsning 21. marts 2022 kan du også læse din Digital Post i Digital Post-appen eller på mit.dk.

 1. Log ind på Digital Post med dit NemID/MitID.
 2. Klik ’Skriv ny post’, enten ved at klikke på knappen ’Menu’ og vælge underkategorien, eller ved at klikke direkte på ’Skriv ny post’ på forsiden af din digitale postkasse.
 3. Vælg hvilken modtager, du vil skrive til ved at klikke på ’Vælg modtager’ og dernæst fremsøge eller vælge modtageren ud fra en kategori.
 4. Når du har valgt en modtager, skal du skrive din besked ved at udfylde emnefelt og selve skrivefeltet.
 5. Når du er færdig med at skrive din besked, klikker på du på ’Send’. Din besked bliver nu sendt til den valgte modtager som sikker Digital Post.

Læs mere i vejledningen:

For at kunne læse Digital Post på borger.dk skal din browser være sat op til at acceptere cookies fra e-Boks.

To read more about Digital Post, please visit lifeindenmark.

You can also contact your local citizen service centre, 'borgerservice', to get help using Digital Post or to become exempt from receiving Digital Post.

Skrevet af Digitaliseringsstyrelsen