Social- og sundhedselev

Både som Social- og sundhedshjælperelev og Social- og sundhedsassistentelev, får du løn under uddannelse. 

Er du over 25 år, og har minimum et års erfaring med pleje og omsorg på voksen og/eller ældreområdet, indenfor de sidste 4 år, kan du få voksenelevløn. 

Overenskomst for Social- og sundhedspersonale indgået imellem KL og FOA, er gældende. 

For at starte på social- og sundhedshjælper-uddannelsen, skal du have bestået grundforløb 2. 

Som social- og sundhedshjælper-elev arbejder du med omsorgsmæssige og rehabiliterende opgaver hos borgerne.

Uddannelsen varer 1 år og 2 måneder (ex. grundforløb). 

Praktik perioderne foregår i Glostrup Kommune, henholdsvis i hjemmeplejen og på et af ældrecentrene. 

På praktikstederne er der uddannede praktikvejledere til at støtte og vejlede dig under uddannelsen. 

Find flere oplysninger om Social- og sundhedshjælper-uddannelsen på SOSU H's hjemmeside. Find link i boksen nederst på denne side.

For at starte på social- og sundhedsassistent uddannelsen, skal du som udgangspunkt have bestået grundforløb 2 eller tidligere have gennemført social- og sundhedshjælper-uddannelsen.  

Som social- og sundhedsassistentelev kommer du blandt andet til at arbejde med:

 • tidlig opsporing
 • forebyggelse
 • sundhedsfremme
 • rehabilitering
 • genoptræning
 • medicinhåndtering
 • behandling af sår
 • dokumentation
 • velfærdsteknologi. 

Som social- og sundhedsassistent bliver du en autoriseret sundhedsperson.

Uddannelsen varer 2 år, 9 måneder og 3 uger (ex. grundforløb).

Find flere oplysninger om Social- og sundhedsassistent-uddannelsen på SOSU H's hjemmeside. Find link i boksen nederst på denne side.

Siden er under opbygning

I Glostrup Kommune har du mulighed for at komme i praktik på et af kommunens tre ældrecentre, i Rehabiliteringshuset Digevang samt i hjemmeplejen.

Læs mere om de enkelte steder her:

Ældrecenter Dalvangen

Ældrecenter Hvissinge

Ældrecenter Sydvestvej

Rehabiliteringshuset Digevang

Hjemmeplejen

Adgangskrav

Se venligst SOSU H's hjemmeside. Find link i boksen nederst på denne side.

Uddannelsesstart i Glostrup Kommune

 • social- og sundhedshjælperelever har holdstart i januar og august.
 • social- og sundhedsassistentelever har holdstart i januar, april, juli og oktober.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristerne vil løbende fremgå af opslag på www.laerepladsen.dk

 

 

Hvis du ønsker at blive ansat som social- og sundhedselev i Glostrup Kommune, skal du udfylde et ansøgningsskema. Du kan finde ansøgningsskemaet i boksen nederst på denne side.

Når du har udfyldt ansøgningsskemaet, skal du gemme det, for at vedhæfte det i den elektroniske ansøgning. Der er link til den elektroniske ansøgning i alle Glostrup Kommunes stillingsopslag. 

Vi har desværre ikke mulighed for at behandle din ansøgning korrekt, hvis du fremsender ansøgning ad andre veje.

Hvis du vil høre mere om muligheden for at blive ansat som Social- og sundhedshjælperelev eller Social- og sundhedsassistentelev i Glostrup Kommune, er du velkommen til at kontakte: 

Uddannelseskonsulent Anne Olsen 
Telefon direkte: 4323 6656
Mobil: 4013 0241
Mail: sundhedsuddannelser@glostrup.dk (kan ikke benyttes til ansøgninger)

 

Anne Olsen
Uddannelseskonsulent
Center for Sundhed og Velfærd
Käthe Soelberg
Uddannelseskonsulent
Center for Sundhed og Velfærd