Parkeringspolitik

Glostrup Kommunes parkeringspolitik kortlægger parkeringsforhold i kommunen og beskriver strategi og normer for parkering.

Glostrup Kommune har i 2014 udarbejdet en Parkeringspolitik.pdf der indeholder en kortlægning af parkeringsforholdene i kommunen, en parkeringsstrategi og en parkeringsnorm.

Dette er i 2018 fulgt op med en ny kortlægning af parkeringsforholdene. På denne baggrund har Kommunalbestyrelsen i 2019 revideret og vedtaget en ny parkeringsnorm – Parkeringsnorm 2019. Efterfølgende er der blevet vedtaget 3 tillæg, der er indarbejdet i parkeringsnormen - Parkeringsnormer 2019 inkl. tillæg 1,2 og 3. Udgangspunktet for den nye parkeringsnorm er at der skal stilles tidssvarende krav til omfanget af ny parkering, så de svarer til aktuelle behov, samt at der differentieres mellem forskellige anvendelser og forskellige områder i kommunen.

På baggrund af en række henvendelser omkring ungdoms- og ældreboliger, har Kommunalbestyrelsen i september 2019 vedtaget et tillæg om definitioner ungdoms- og ældreboliger. Tilsvarende er der i maj 2020 vedtaget et tillæg, der tilpasser stationsnærhedsafgrænsningen til de konkrete letbanestationer og indarbejdet opdaterede krav til handicapparkering. I august 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen et tillæg, der muliggør at 20% af et boligprojekts parkeringspladser kan placeres i et centralt parkeringsanlæg. 

Parkeringsnormen findes også i en pixi-udgave, der indeholder de væsentligste tabeller.

Team Trafik