Beskyttet beskæftigelse er et tilbud om at indgå i arbejdsforhold på en måde, hvor der tages særlige hensyn til dine fysiske, psykiske eller sociale forudsætninger. Du bliver tilbudt et arbejde, hvor du aflønnes med et mindre honorar for din indsats. 

Formålet med dette tilbud er at give dig mulighed for at få beskæftigelse på vilkår, der ligner det almindelige arbejdsmarked.

Glostrup Kommune har to beskæftigelsestilbud: Café Fri og Mosetoften. 

Café Fri

Café Fri er et tilbud om beskyttet beskæftigelse, hvor du kan prøve kræfter med arbejdsmarkedet. Caféen er placeret i Glostrups Fritidscenter. 

I caféen kan du blandt andet arbejde med:

 • betjening af kunder
 • betjening af kasseapparat
 • servicering til møder
 • tilberedning af mad
 • opfyldning
 • afrydning
 • opvask
 • rengøring

Du kan forvente, at dit arbejde bliver tilrettelagt efter dine personlige behov og du har indflydelse på arbejdsopgaverne. For at komme i betragtning til et arbejde i caféen skal du have lyst til at arbejde minimum 2 timer om ugen.

Du skal være god til at samarbejde og have kontakt til andre mennesker.

Mosetoften

Mosetoften er et tilbud om beskyttet beskæftigelse til førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere, der har en sindslidelse eller har særlige sociale problemer.

Vi tilbyder arbejde i trygge rammer med mulighed for den enkelte medarbejder for at udføre meningsfuldt arbejde, opnå kompetenceudvikling, møde andre mennesker og være med i sociale arrangementer. 

Arbejdsopgaverne, der primært er fra Glostrup Kommunes institutioner, udføres enten på vores værksted eller i det fri. Arbejdsopgaverne er blandt andet:

 • gartneropgaver
 • træarbejder
 • maleropgaver
 • reparation af cykler
 • rengøring
 • kantinedrift

Der er mødetid hver dag fra kl. 9 til kl. 14.

Du kan kontakte Mosetoften mandag til fredag kl. 9 – 10 på telefon 4427 1891 

Søg om beskyttet beskæftigelse

Du kan søge om beskyttet beskæftigelse, hvis du er under 65 år, og hvis du på grund af fysiske, psykiske eller sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse. 

En forudsætning for at modtage et tilbud om beskyttet beskæftigelse er, at du skal have udtømt mulighederne for tilbud efter en anden lovgivning. 

Du kan tage kontakt til din sagsbehandler, din støttekontaktperson eller hjemmevejleder, som kan hjælpe dig med en ansøgning. 

Beskyttet beskæftigelse ligger under Servicelovens § 103.