Barselsdagpenge

De fleste kan få barseldagpenge, når de er på barselsorlov. Det kommer an på din situation.

Sådan søger du om barselsdagpenge

Ønsker du at søge om barselsdagpenge, skal du:

  1. Bede din arbejdsgiver og / eller a-kasse om at gå på virk.dk og oplyse om din barsel.
  2. Når arbejdsgiver / a-kasse har givet besked, får du brev fra Udbetaling Danmark med adgang til at søge barselsdagpenge.

Det er den offentlige myndighed Udbetaling Danmark, der udbetaler barselsdagpenge til dig.

Barselsdagpenge er en ydelse til forældre, der ikke modtager løn fra deres arbejdsgiver under deres barselsorlov. Hvis forælderen modtager løn under orloven, kan arbejdsgiveren ansøge om at få refusion af barselsdagpengene.

Du kan læse mere om barselsorlov og barselsdagpenge på borger.dk.

Du og barnets anden forælder har ret til at holde barselsorlov, når I får et barn. De fleste kan få barselsdagpenge under orlov i stedet for den indkomst, der ellers ville have været gældende. Det er din situation, der afgør, om du kan få barselsdagpenge.

Du kan give en anden fuldmagt til at handle på dine vegne i kontakten med Udbetaling Danmark.

Det er Udbetaling Danmark, der står for udbetaling af barselsdagpenge  Har du spørgsmål om barselsdagpenge, kan du finde svar på borger.dk.

Her kan du:

  • søge om barselsdagpenge
  • få svar på de oftest stillede spørgsmål

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte Udbetaling Danmark, Barselsdagpenge.

Indhold fra borger.dk
Job- og Arbejdsfastholdelsesenheden