Ferieregler

Her kan du læse om regler og rettigheder, når du skal holde ferie, mens du modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Ferie, når du modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Hvis du ønsker at holde ferie, skal du henvende dig både i Jobcenteret og ydelsesafdelingen. Unge under 30 år skal henvende sig i Unge- og Uddannelsesenheden. Det er jobcenteret, der godkender ferien, og det er ydelsesafdelingen, der kan oplyse dig omkring, hvorvidt du har ret til ydelse under din ferie.

Hvis du modtager integrationsydelse, har du ikke ret til at holde ferie med ydelse.

 

Du har ret til sammenlagt 4 ugers ferie (dog højest 2 uger ad gangen) med uddannelses- eller kontanthjælp, hvis du:

  • har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp uafbrudt i 12 måneder på det tidspunkt du ønsker at holde ferie, og
  • har aftalt med dit jobcenter, hvornår du holder ferie. Du kan højst aftale én ferieperiode ad gangen.

 

Du kan ikke modtage uddannelses- eller kontanthjælp under ferie, hvis:

  • du først oplyser dit jobcenter om, at du har holdt ferie, efter du har holdt den
  • din uddannelses- eller kontanthjælp har været afbrudt i løbet af de sidste 12 måneder.

 

Opfylder du ikke kravet om 12 måneders sammenhængende uddannelses- eller kontanthjælp, men ønsker du alligevel at holde ferie, så kan du ikke få hjælp i den periode. Du vil derfor blive trukket i din uddannelses- eller kontanthjælp, svarende til det antal dage, du holder ferie.

Ønsker du at holde ferie uden uddannelses- eller kontanthjælp, skal du være opmærksom på, at din uddannelses- eller kontanthjælp vil blive stoppet, indtil du genoptager kontakten til Jobcenteret. Vælger du at holde ferie for egen regning og rejser til udlandet i mere end 2 måneder pr. år, vil det udskyde tidspunktet for, hvornår du igen har ret til at modtage uddannelses- eller kontanthjælp.

Modtager du integrationsydelse, har du ikke ret til at holde ferie med din ydelse.

De 4 ugers ferie, du må holde, er pr. ferieår. Du må højst holde 2 uger ad gangen.

Ferieåret er individuelt for alle og afhænger af, hvornår du er startet med at modtage uddannelses- eller kontanthjælp.

Du skal ikke stå til rådighed, mens du afholder ferie.

Du kan rejse til udlandet, hvis du på forhånd har aftalt med Jobcentret, at du holder ferie.

Har du ikke aftalt det, kan du opleve, at du bliver registreret ved din ind- og udrejse, hvorefter kommunen vil blive oplyst om dit ophold i udlandet. Det kan få konsekvenser, idet du så har modtaget forsørgelse uretmæssigt i en periode, hvor du skulle have stået til rådighed.

Hvis du vælger at rejse til et land, hvor der er krav om isolation eller negativ test efter hjemkomst, anses du først for at stå til rådighed efter at din isolation er ophørt eller negativ test er opnået. Det kan således få betydning for din og din evt. ægtefælles ydelse.