Hjælpemidler til børn

Her kan du læse, hvordan du søger om hjælpemidler til dit barn.

Hvis dit barn på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælpemidler, når det er i dagtilbud, skole eller hjemme, kan kommunen i mange tilfælde stille hjælpemidlerne rådighed. Her kan du læse, hvordan du søger om hjælpemidler til dit barn. 

Børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne skal have nødvendige hjælpemidler stillet til rådighed i dagtilbuddet eller undervisningen. Hjælpemidlerne skal sikre, at børn og unge med handicap kan deltage aktivt i undervisningen eller pasningsordningen og understøtte udvikling og læring.  
Hvis dit barn har brug for et hjælpemiddel i sit dagtilbud eller skole, skal du kontakte lederen af dagtilbuddet eller skolen. Så søger de om hjælpemidlet på jeres barns vegne.
Hvis dit barn har brug for et hjælpemiddel i hjemmet, skal du selv søge om det. Det gør du ved at kontakte Visitationen i Glostrup Kommune.