Aflastning i hjemmet

Et barn med handicap har ofte et stort behov for støtte, hjælp og behandling i hverdagen. Derfor har I som familie mulighed for at søge om at få aflastning til jeres barn derhjemme.

Aflastningen i hjemmet kan både bestå af hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, og af personlig hjælp, hjælp til pleje og omsorg.
Du skal kontakte Familieafsnittet. Det er dem, der sammen med Visitationen i Glostrup Kommune afgør, hvor meget hjælp jeres familie har behov for. Oftest er det jer som forældre, der finder den person, der skal levere hjælpen.