Fritidsklub

Pladsanvisningens selvbetjeningsløsning holder lukket fra den 13. maj – 29. maj 2024.
Du kan læse mere under "opskrivning og udmeldelse i dagtilbud".

Skolerne i Glostrup har fire fritidsklubber (SFO-II), og der er frit valg i mellem dem. Du melder dit barn i fritidsklub via digital pladsanvisning

 

Du melder dit barn ud af fritidsklub via digital pladsanvisning

Der er én måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned.

Egenbetalingen for at gå i fritidsklub er 709 kr. om måneden i 2024. Derudover kan der være udgifter til materialer, ture og arrangementer.

Der ydes søskendetilskud, hvis klubbarnet har søskende i enten dagtilbud, skolefritidsordning eller klub. Søskendetilskuddet gives til de billigste pladser, som har det laveste kommunale tilskud. Søskendetilskuddet udgør 50% af forældrebetalingen.

 

Økonomisk friplads

Du kan søge om økonomisk fripladstilskud på baggrund af husstandens samlede bruttoindkomst. Muligheden for helt eller delvist fripladstilskud bortfalder ved en samlet husstandsindkomst på over 622.200 kroner om året.

Hvis du har flere hjemmeboende børn under 18 år, forhøjes beløbet med 7.000 kroner for hvert barn ud over det første.

Du kan først søge om tilskud når dit barn er indmeldt. Ansøgning sker via digital pladsanvisning

Takster og tilskud

 

 

 

Kommunen kan yde tilskud på baggrund af pædagogiske eller behandlingsmæssige forhold. 

Kontakt Familieafsnittet telefonisk, alle hverdage mellem klokken 9.00 og 10.00 på telefon 4323 6100.

Du kan også sende en mail til familieafsnittet@glostrup.dk. Send via borger.dk ved personfølsomme/fortrolige oplysninger.

Klub Ejby

Normale skoleuger:
Mandag: 14-18
Tirsdag 13.30-18 og 18-21 Juniorklub
Onsdag 14-18-18 og 18-21 Juniorklub
Torsdag: 14-18
Fredag: 14-17.30

De dage hvor børnene på Glostrup skole har tidligere fri, har klubben tilsvarende tidligere åbent.

I skoleferie har klubben åbent 9-16 alle hverdage.

 

Klub Dalvangen

Skoledage:
Mandag 14.30-18.00
Tirsdag 13.30-18.00
Onsdag 14.30-18.00
Torsdag 13.30-18.00
Fredag 14.30-17.00

Aftenklub:
Tirsdag 18.00-21.00
Torsdag 18.00-21.00

Anderledes skoledage:
Klubben åbner, når børnene får fri fra skole.

Efterårs og vinterferie:
Mandag-torsdag 09.00-18.00
Fredag 09.00-17.00

Sommerferie:
Mandag-torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-16.00

 

Klub Vestervang

Mandag til torsdag fra klokken 13.30 til 18.00.
Fredag fra klokken 13.30 til 17.00.

Åbningstid i skoleferier:
Sommerferie: Mandag til torsdag kl. 9-17 og fredag 9-16.
Efterårsferie og vinterferie: Mandag til torsdag kl. 9-17 og fredag 9-16.

 

Klub Granskolen

Find åbningstiderne på Klub Granskovens hjemmeside.

 

Fritidsklubberne har som udgangspunkt lukket følgende dage:

  • Tre dage før påske
  • Fredag efter Kr. himmelfart
  • To uger i sommerferien
  • Mellem jul og nytår

For skoleåret 2023/2024 er lukkedagene placeret:

  • 17. juli -28. juli 2023 (uge 29 og 30). 
  • 22. december 2023 - 2. januar 2024
  • 25. marts - 27. marts 2024
  • 10. maj 2024 
  • 5. juni 2024

 De to lukkeuger i sommerferien 2024 ligger i uge 29 og uge 30.

Udenbys børn i fritidsklub i Glostrup

Børn bosat i anden kommune end Glostrup kan benytte Glostrups fritidsklubber, såfremt bopælskommunen giver betalingstilsagn. 

Som forælder søger du selv betalingstilsagnet i bopælskommunen og sender en kopi af tilsagnet til pladsanvisning@glostrup.dkSend via borger.dk ved personfølsomme/fortrolige oplysninger.

 

Barn fra Glostrup i anden kommunes klub

Glostrup Kommune yder betalingstilsagn til fritids- og ungdomsklubber i andre kommuner. Du kan ansøge ved at sende en mail til pladsanvisning@glostrup.dkSend via borger.dk ved personfølsomme/fortrolige oplysninger.

Glostrup Kommunes fire fritidsklubber (SFO-II) er beliggende:

Klub Ejby
Statenevej 46

2600 Glostrup

Klub Vestervang
Stadionvej 81 (på Vestervangskolen)

2600 Glostrup

Klub Granskoven
Granskoven 169

2600 Glostrup

Klub Dalvangen
Florasvej 2 (på Søndervangskolen)

2600 Glostrup

Center for Børn, Unge og Familier/ Sekretariatet