Forældrebestyrelser

I alle Glostrup Kommunes dagtilbud er der forældrebestyrelser. Bestyrelserne fastsætter sammen med lederen af dagtilbuddet de overordnede principper for dagtilbuddet.

Find seneste udgave af styrelsesvedtægterne, nederst når du følger følgende link: Pædagogik, politikker og strategi

 

Dialogforum

Børne- og Skoleudvalget har oprettet et dialogforum for dagtilbuds- og skoleområdet, som har til formål at skabe dialog om udviklingstiltag på børne- og ungeområdet i Glostrup. Møderne skal medvirke til at understøtte helhed og sammenhæng på det samlede børne- og ungeområde i kommunen.

Der afholdes årligt tre møder i dialogforum om året; to møder for skoleområdet, og et møde for dagtilbudsområdet.

Center for Børn, Unge og Familier/ Sekretariatet