Ejbyhus skole- og dagbehandling

Ejbyhus er Glostrup Kommunes skole- og dagbehandlingstilbud til børn, der har store vanskeligheder med at gå i skole.

Ejbyhus er Glostrup Kommunes skole- dagbehandlingstilbud, til børn der har store vanskeligheder med at gå i skole. Det er børn, der af forskellige årsager har det vanskeligt med at fungere i kammeratskabsgruppen og/eller at fungere i undervisningen.

Ejbyhus har plads til 17 børn i alderen mellem 6 og 13 år. Arbejdet med børnene tager udgangspunkt i det enkelte barns vanskeligheder og faglige standpunkt.

Vi arbejder med at udvikle barnets evner til at være i en relevant relation både med voksne og børn, og for nogle børns vedkommende, at gøre dem undervisningsparate. Hverdagen er lagt i faste rammer og der arbejdes med udgangspunkt i det enkelte barns  særlige behov og kompetencer.

I Ejbyhus går både børn med diagnoser og børn uden.

Vi har åbent hver dag mellem kl. 8.00 og 16.00. Der er kørselsordning, til de børn, der ikke selv kan komme til skolen.

Vi har et tæt samarbejde med forældrene og forventer, at man som forældre deltager i udvidet forældresamarbejde. Hvis der er behov, kan familien også tilbydes familiebehandling af Familieteamet i Ejbyhus.

Ejbyhus bor på adressen Ejby Mosevej 13, 2600 Glostrup.

Elever til Ejbyhus skal visiteres efter en indstilling fra sagsbehandleren i Familieafsnittet i samarbejde med psykologen på barnets skole. Elever kan kun indstilles, hvis sagsbehandleren har udarbejdet en børnefaglig undersøgelse, som peger på, at Ejbyhus er det rette tilbud til barnet.

Hvis du vil vide mere om Ejbyhus, kan du kontakte Ejbyhus, Familieafsnittet eller psykologen på det undervisningssted, dit barn er tilknyttet.