Inklusion af børn med særlige behov

Her kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med inklusion i Glostrup Kommune.

Så vidt muligt vil vi gerne give alle børn og unge i Glostrup mulighed for at være en del af det lokale fællesskab i dagtilbud og skole. Det betyder blandt andet, at vi – hvis det er relevant – forsøger at undgå at barnet eller den unge tages ud af fællesskabet i nærmiljøet. I stedet prøver vi med forskellige tiltag at give barnet eller den unge de bedste muligheder for at trives og udvikle sig og være en del af et fællesskab. 

Du kan læse mere i folderen Øget inklusion – fælles ansvar