Frokostordninger

I Glostrup tilbyder vi et sundt frokostmåltid efter følgende retningslinjer:

  • For børn mellem 0 år - 2 år og 9 måneder, er frokosten delvist forældrebetalt, idet kommunen giver tilskud på 50% af omkostningerne.
  • For børn over 2 år og 10 måneder er frokosten 100% forældrebetalt.

Maden produceres lokalt i institutionen. Alle Glostrup Kommunes daginstitutioner har modtaget Det Økologiske Spisemærke fra Fødevarestyrelsen - de fleste har sølvmærket, hvor 60-90 % af maden skal være økologisk. 

Hvert andet år kan forældrebestyrelsen i institutionen, eller forældregruppen i afdelingen (hvis der er flere afdelinger i institutionen), fravælge frokostordningen for hele børnegruppen over 2 år og 10 måneder.

Børn i skovbørnehave

Glostrup Kommune tilbyder ikke frokostordning til Blomsterengens skovbørnehave Mælkebøtten. Børnene skal selv have en madpakke med. 

Valg af frokostordning

Glostrup Kommune skal i følge dagtilbudsloven tilbyde et sund frokostmåltid til alle børn i dagtilbud.

Det er dog hvert andet år muligt at fravælge den kommunalt arrangerede frokostordning for børn over 2 år og 10 måneder. Dette sker med et halv års opsigelsesvarsel. Det betyder, at fristen for fravalg er 31. december i lige år med virkning fra efterfølgende 1. juli i ulige år.

I institutioner som kun består af en afdeling er det forældrebestyrelsen, som har kompetencen til at fravælge en kommunal frokostordning - dog er det også forældrebestyrelsen i Hvissingegården som har beslutningskompetencen, da alle afdelinger ligger på samme matrikel. 

I institutioner som består af flere afdelinger, er det forældregruppen i den enkelte afdeling, som kan fravælge en kommunal frokostordning. Forældregruppen får mulighed for at tilkendegive et evt. ønske om fravalg af frokostordning via et valg i hver afdeling. Over halvdelen af forældre med børn i afdelingen skal aktiv fravælge frokostordningen, før at beslutningen er gyldig. 

Center for Børn, Unge og Familier/ Sekretariatet