Styrelsesvedtægt for Glostrup Kommunes skolevæsen

I styrelsesvedtægten for skolevæsenet er alle væsentlige beslutninger vedrørende Glostrup Kommunes skolevæsen samlet.

I styrelsesvedtægten for skolevæsenet er alle væsentlige beslutninger vedrørende Glostrup Kommunes skolevæsen samlet. Styrelsesvedtægten og bilag er vedtaget i kommunalbestyrelsen 18. august 2021 og opdateres løbende, når nye væsentlige beslutninger træffes.

Den gældende styrelsesvedtægt og bilag kan læses her. 

Der gøres opmærksom på, at kommunalbestyrelsen november 2022 besluttede nye regler for indskrivning (kriterier for fordeling) og klassedannelse på Skolerne i Glostrup, og at styrelsesvedtægtens bilag endnu ikke er ajourført. De overordnede gældende regler kan læses her. Derudover er du velkommen til at kontakte Center for Børn, Unge og Familier ved spørgsmål om regler for indskrivning og klassedannelse. 

Ny styrelsesvedtægt og bilag gældende pr. 1. august 2024 som følge af ny skolestruktur.

Center for Børn, Unge og Familier/ Sekretariatet