Aflastning uden for hjemmet

I nogle tilfælde kan det være relevant, at jeres barn kommer i aflastning uden for hjemmet - læs mere om mulighederne her.

Et barn eller ung med et handicap har ofte et stort behov for støtte, hjælp og behandling i hverdagen. Derfor har I som familie mulighed for at få jeres barn i aflastning uden for hjemmet, hvis det er svært for jer at nå andre gøremål end at passe jeres barn. Aflastningen skal være med til at give jer som forældre og eventuelt søskende mulighed for at foretage sig almindelige aktiviteter, der ikke er mulige, når barnet/den unge er hjemme.

Der er forskellige former for aflastning – det afhænger af dit barns behov, hvad vi kan tilbyde jeres familie. Aflastning kan ske hos en aflastningsfamilie, aflastning i familiens netværk, på en institution eller et opholdssted. Enkelte former for aflastning kræver, at Familieafsnittet udarbejder en børnefaglig undersøgelse først.

Familieafsnittet kan fortælle mere om de forskellige muligheder og regler på området.

Du skal kontakte Familieafsnittet. Det er dem, der afgør, hvilken form for aflastning I som familie får tilbudt. Det sker ud fra en vurdering af, hvad der er bedst for barnet eller den unge.