Kommunale mål for Skolerne i Glostrup

De kommunale mål for Skolerne i Glostrup består af to hovedmål og fire delmål med tilhørende indikatorer for målopfyldelse.

Målene komplementerer skoleområdets øvrige politikker ved at have fokus på de konkrete mål for elevernes skolegang og forældrenes oplevelser i skolen. Målene har indikatorer for målopfyldelse og skal ses i sammenhæng med de nationale mål for alle landets folkeskoler.

De kommunale mål for Skolerne i Glostrup blev vedtaget i kommunalbestyrelsen den 10. maj 2017.

  • Afgangskarakterer skal stige over en treårig periode (bundne prøvefag)
  • Flere skal vurderes uddannelsesparate år for år (UPV)

Hovedmål 1

 

  • Trivslen målt i den nationale trivselsmåling skal stige år for år
  • Flere skal vurderes uddannelsesparate år for år (UPV)
  • Elevfraværet skal falde år for år

Hovedmål 2

 

  • Trivslen målt i den nationale trivselsmåling skal stige år for år på indikatorerne faglig trivsel samt støtte og inspiration
Delmål 1

 

  • Alle klasser har gennemført frivillige nationale test og terminsprøver

Delmål 2

Frem til og med 2025/26 kan frivillige nationale test ikke gennemføres.

 

  • Andelen af forældre, der svarer ”I høj grad” og ”I meget høj grad” skal stige ved hver forældretilfredshedsundersøgelse

 Delmål 3

  • Andelen af forældre, der svarer ”I høj grad” og ”I meget høj grad” skal stige ved hver forældretilfredshedsundersøgelse 

Delmål 4

 

Center for Børn, Unge og Familier/ Sekretariatet