Dækning af merudgifter

Som forælder til et barn med handicap kan du søge om at få dækket de ekstra udgifter til forsørgelse, du kan have, fordi dit barn har en funktionsnedsættelse.

Hvad er en merudgift? 

En merudgift betyder, at en familie har ekstra økonomiske udgifter, som er nødvendige på grund af barnets særlige behov. Merudgifter er en konsekvens af barnets nedsatte funktionsevne – og familien skal selv dække den del af udgifterne, som svarer til de udgifter, en børnefamilie normalt ville have afholdt. Dækning af merudgifter skal kompensere for barnets nedsatte funktionsevne og medvirke til, at familien kan leve så normalt som muligt. En merudgift kan for eksempel være udgifter til:     

  • Bleer
  • Medicin
  • Kurser
  • Aflastning
  • Transportudgifter
  • Drift af handicapbil

Forældre til børn og unge under 18 år med en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller en indgribende langvarig/kronisk lidelse kan søge om dækning af merudgifter, der årligt overstiger et mindstebeløb på 5.348 kroner (i 2023). Det er et krav, at barnet bor hjemme og forsørges af forældrene, og at udgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. 

Du kan søge om dækning af merudgifter via borger.dk. Du kan også kontakte Familieafsnittet og få udleveret et skema.