Dagtilbud for børn i alderen 0-6 år

I Glostrup er der 8 kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje. 

Daginstitutionerne er integrerede og har derfor både vuggestue og børnehave. Når et barn er indmeldt i en daginstitution i Glostrup, er barnet garanteret at kunne gå der indtil SFO-start. Daginstitutionerne kan bestå af én afdeling, men kan også have op til tre afdelinger. Nogle daginstitutioner har afdelinger på samme matrikel, mens andre består af afdelinger på flere matrikler. 

Dagplejen har plads til 27 børn i alderen 0-3 år, fordelt på 9 dagplejere i kommunen.

Du kan læse om daginstitutionerne og dagplejen på deres fælles hjemmeside.

Daginstitutioner:

  • Blomsterengen - Dommervangen 1-3, Stenager 191, Skovsletten 2
  • Ejbyvang - Statenevej 1
  • Skoven - Granskoven 169 og Bøgeskoven 203
  • Hvissingegården - Hvissingegade 15A, 17 og 19
  • Rosenåen - Ørnebjergvej 10 og Eriksvej 22
  • Essedalen - Essedal 12
  • Engtoften (udvidet åbningstid) - Vestervej 25A
  • Himmelblå - Bakken 2, Vestergårdsvej 16A

Dagplejen:

  • Glostrup Dagpleje - Diget 78

Vær opmærksom på at nogle dagtilbud i øjeblikket kun optager børn med dansk som modersmål, da de har over over 25 % børn med andet modersmål end dansk.

Center for Børn, Unge og Familier/ Sekretariatet