Sundhedsplejens tilbud til børn i institution

Det Sunde Liv

Sundhedsplejen i Glostrup kommune har et tæt samarbejde med kommunens institutioner. Vi er tilknyttet som konsulenter i institutionerne og deltager i diverse sparringsfora, startsamtaler mv. Vi tilbyder sparring, råd og vejledning til personalet i institution og er i dialog med forældrene. 

Tryg Start Samtaler

Vi deltager i institutions Tryg Start Samtale, sammen med forældre og personale. Dette møde holdes typisk efter 1-2 måneder efter institutionsstart. Formålet med mødet er erfaringsdeling og refleksion omkring barnets udvikling og trivsel frem til nu. Sundhedsplejen har en særlig viden om barnet og familien og kan med forældrenes accept bidrage til fortællingen om barnet.

Telefontid Sundhedsplejen

Telefontid alle hverdage kl. 12-13