Sundhedsplejen skal journalisere

Sundhedsplejen har jævnfør Sundhedsloven journaliseringspligt. Det betyder, at data ikke kan slettes, og at du som borger ikke kan undgå registrering, hvis du ønsker at modtage sundhedsplejens tilbud.

Sundhedsplejen følger den gældende datalovgivning og fører elektronisk journal i fagsystemet Solteq. Desuden leverer vi data til Databasen Børns Sundhed. De indsamlede journaldata indsendes til Statens Institut for Folkesundhed i henhold til databeskyttelseslovens § 10. Data behandles fortroligt og anvendes udelukkende til forskning. Forskerne har i deres arbejde med data ikke adgang til personidentifikation (CPR-nummer). For yderligere information se hjemmesiden for Databasen Børns Sundhed

Som borger har du til enhver tid ret til aktindsigt. Du kan blandt andet anmode om aktindsigt ved at sende en mail til sundhedsplejen. Se kontaktinformation nedenfor.

Sundhedsplejen

Telefontid Sundhedsplejen

Telefontid alle hverdage kl. 12-13