Sundhedsplejens screeninger

Barnets første 1000 dage er helt afgørende i forhold til at udvikle centrale færdigheder, som barnet er afhængigt af resten af livet. Det gælder både i forhold til kognitive, sociale og adfærdsmæssige kompetencer. Nogle børn har brug for lidt hjælp for at udvikle sig optimalt.

Vi ved, at jo tidligere i et barns liv, vi bliver opmærksomme på eventuelle udfordringer – jo bedre kan vi hjælpe barnet og familien med at løse dem. Derfor tilbyder sundhedsplejen forskellige screeninger for at opspore børn og familier, som kunne have gavn af en særlig indsats på et eller flere områder. Nedenfor kan du læse mere om de screeninger, som vi tilbyder. 

Det er vigtigt, at du som forælder husker på, at børn udvikler sig forskelligt. På nogle områder kan de være lidt foran det, vi forventer, mens de andre gange er lidt senere til at udvikle nogle færdigheder, end vi forventer.

Når vi i Glostrup Kommune tilbyder alle børn fem screeninger i de første ti måneder af livet, vil der være mange børn, hvor screeningen viser, at det kan være hjælpsomt med en indsats. Det betyder hverken, at der er noget galt med dit barn eller din måde at være forælder på. Screeningerne hjælper til at blive opmærksom på eventuelle områder, hvor dit barn har brug for ekstra opmærksomhed og støtte.

Vi er klar over, at det kan gøre dig bekymret. Forskning viser, at selv små justeringer tidligt i barnets liv kan være med til at sikre børn en god start på livet og de bedste forudsætninger for at klare sig godt. Derfor tilbyder vi alle børn regelmæssige screeninger i de første ti måneder.

EPDS står for Edinburgh Postnatal Depression Scale. Formålet med EDPS er at få øje på forældre med en fødselsreaktion, så vi kan tilbyde dem den rette hjælp. Når dit barn er 2-3 måneder, tilbyder vi alle forældre en screening for en fødselsreaktion. Vi tilbyder også screening i graviditeten efter behov.

Screeningen foregår ved, at sundhedsplejersken i sit besøg hjemme hos jer udleverer et spørgeskema til jer. Spørgeskemaet består af 10 udsagn, som handler om, hvordan I har haft det psykisk inden for den seneste uge.

ADBB står for Alarm Distress Baby Scale. Formålet med ADBB er at screene alle børn for tidlige tegn på vanskeligheder i den sociale adfærd og kontakt. Når dit barn er to, fire, seks og ti måneder, tilbyder vi en screening med ADBB.

Screeningen foregår ved, at sundhedsplejersken i sit besøg hjemme hos jer vurderer barnet inden for otte områder: ansigtsudtryk, øjenkontakt, aktivitetsniveau, adfærd, verbalisering (pludren), reaktionstid, relationelt og opmærksomhedsinitiering. Formålet er at få øje på eventuelle udfordringer så tidligt som muligt i barnets liv, så vi kan rådgive jer om, hvordan I bedst muligt understøtter barnets udvikling og trivsel. Ofte kan små ændringer i kontakten mellem barn og forælder være tilstrækkeligt – og andre gange er der brug for en indsats fra eksempelvis en fysioterapeut eller anden fagperson.

PUF står for Psykisk Udvikling og Funktion. Formålet med PUF er at identificere mentalt sårbare børn. Når dit barn er 9-10 måneder, tilbyder vi en PUF-screening. Screeningen foregår ved, at sundhedsplejersken i sit besøg hjemme hos jer udfylder et skema med spørgsmål, som handler om otte forskellige områder af barnets udvikling og funktion: spisning, søvn, motorik, tale/sprog, opmærksomhed/koncentration, kommunikation/socialt samspil, emotionelt udtryk og taktil reaktivitet. Formålet er at få øje på mentalt sårbare børn så tidlig som muligt, så vi kan rådgive jer om, hvordan I bedst muligt understøtter barnets udvikling og trivsel og dermed forebygger, at barnet senere i barndommen udvikler mentale helbredsproblemer. 

AIMS står for Alberta Infant Motor Scale og er en screening til at vurdere, hvor dit barn er i sin motoriske udvikling.

Formålet med AIMS er at screene alle børn for tidlige tegn på vanskeligheder i den motoriske udvikling. Når dit barn er fire og seks måneder, tilbyder vi en screening med AIMS.

Screeningen foregår ved, at sundhedsplejersken i sit besøg hjemme hos jer vurderer barnet inden for 4 motoriske områder: Siddende, stående, liggende på maven og liggende på ryggen. Formålet er at få øje på eventuelle udfordringer så tidligt som muligt i barnets liv, så vi kan rådgive jer om, hvordan I bedst muligt understøtter jeres barns udvikling og trivsel. Ofte kan små ændringer i kontakten mellem barn og forælder være tilstrækkeligt – og andre gange er der brug for en indsats fra eksempelvis en fysioterapeut eller anden fagperson.

Glostrup Kommune er del af projektet, Sammen uden vold – Småbørnsforældre, som er et projekt, der er med til at styrke den tidlige forebyggelse af vold i familien og forbedrer støtten til småbørnsfamilier, der lever med voldsomme konflikter eller partnervold.

I projektet uddannes kommunens sundhedsplejersker i at opspore og rådgive familier, der lever med voldsomme konflikter eller vold, og henvise dem til relevant hjælp. To gange i løbet af barnets første leveår screener sundhedsplejerskerne med en screeningsmodel særligt udviklet til småbørnsfamilier.

Sundhedsplejerskerne uddannes også i, hvordan de hjælper familierne videre, og som del af projektet opstarter kommunen et gruppetilbud til småbørnsforældre, der vil arbejde med deres relation og konflikthåndtering.

Ved at sætte ind over for volden tidligt i barnets liv er der mulighed for at give barnet en mere tryg begyndelse på livet, da en indsats målrettet begge forældre kan fremme større trivsel hos hele familien og derigennem det lille barn.

Sammen uden vold – Småbørnsfamilier er et samarbejde mellem Mary Fonden, Ole Kirk’s Fond, Dialog mod Vold og Albertslund, Glostrup, Helsingør, Hvidovre og Høje-Taastrup kommuner.

Læs mere hos Mary Fonden.

Sundhedsplejen

Telefontid Sundhedsplejen

Telefontid alle hverdage kl. 12-13