Familiehuset

I Familiehuset samler vi en række af vores kommunale- og civilsamfundstilbud til forældre til børn i 0 til 6 årsalderen.

Hvis du vil vide mere – eller har gode ideer til aktiviteter i Familiehuset eller andet, så er du altid velkommen til at kigge forbi eller kontakte os. 

Formål

Familiehusets formål er at bidrage til, at alle småbørnsforældre i Glostrup Kommune har gode betingelser for at skabe en tryg og udviklende barndom for deres børn

Familiehuset er et samarbejde mellem flere faggrupper: 

  • Sundhedsplejersker
  • Fysioterapeuter
  • Ergoterapeuter
  • Psykologer
  • Socialrådgiver

Værdier

I Familiehuset samarbejder vi med jer forældre om at finde frem til løsninger, som I finder meningsfulde og hjælpsomme

I Familiehuset giver vi følgeskab, når forældre udtrykker behov for at komme i kontakt med andre fagprofessionelle 

I vores samarbejde lægger vi vægt på disse 4 værdier:

  • Relationer over faglighed 
  • Åbenhed
  • Anerkendelse
  • Samskabelse

 

 

Aktiviteter

I Familiehuset har vi aktiviteter, som er åbne for alle og aktiviteter I, som forældre, skal tilmeldes gennem jeres sundhedsplejerske

Forældregruppe - En God Start i Livet

Ny mor i Danmark

Barselsgruppe

Mor-barn gruppe - For mødre med efterfødselsreaktion

God start - For mødre mellem 18 og 25 år

Åben træningssal

Far er vigtig

 

Samarbejde med andre

Familiehuset samarbejder med civilsamfundsaktører, som tilbyder vejledning og netværksaktiviteter til småbørnsforældre: 

Dansk Flygtningehjælp

Fonden for Socialt Ansvar


 

Jane Engborg
Sundhedsplejerske
Familiehuset
Christa Dalland
Socialrådgiver
Familiehuset

Hvor bor vi:

Glostrup Fritidscenter
Christiansvej 2