Optagelse i skole

Indskrivning i børnehaveklasse sker hvert år i efteråret på Indskrivning til skole

Samtidig med, at der åbnes for indskrivningen, modtager alle forældre til skolestartende børn et indskrivningsbrev. Brevet sendes med digital post.

Du modtager kun brevet, hvis dit barn har bopæl i Glostrup Kommune. Har dit barn bopæl uden for kommunen, kan du stadig søge om optagelse på en skole i Glostrup - kontakt Center for Børn, Unge og Familier.

I Glostrup Kommune er der fire skoler med hvert sit skoledistrikt:

  • Nordvangskolen, inkl. afdeling Ejby
  • Skovvangskolen
  • Søndervangskolen
  • Vestervangskolen

Se skoledistrikterne gældende for skoleåret 2024/25.

Har dit barn særlige behov eller større søskende på den skole/afdeling I ønsker, vil der blive taget hensyn til dette. For øvrige børn vil optagelse ske på baggrund af afstand og skoleønsker. Vi vil, så vidt det er muligt, forsøge at imødekomme ønsker til anden distriktsskole eller til specifik skoleafdeling, men det vil afhænge af, hvordan det samlede antal ønsker fordeler sig. Ledige pladser vil blive tildelt, så det sikres, at afstanden mellem skole/afdeling og bopæl samlet set er mindst muligt.

Vi forventer at kunne give besked, om hvilke børn der optages på de enkelte skoler og afdelinger i starten af februar.

Hvis du ikke bor i Glostrup Kommune
Glostrup Kommunes skoler i Glostrup optager børn med bopæl uden for kommunen, hvis der er plads. Ved indskrivning til 0. klasse prioriteres børn med bopæl i kommunen forud for andre.

Kontakt Center for Børn, Unge og Familier i forhold til indskrivning.

Tidlig skolestart
Ifølge folkeskoleloven skal børn, der fylder 5 år inden 1. oktober, kunne indskrives i skole pr. 1. august, hvis barnet forventes at kunne følge undervisningen. Det er de enkelte skoler der træffer afgørelsen i hvert enkelt tilfælde. Dit barns daginstitution hjælper dig med ansøgning.

Udsat skolestart
Distriktsskolen kan godkende, at et barns undervisning udsættes et år efter undervisningspligtens indtræden. Hvis du som forælder er usikker på, om dit barn er klar til at begynde i skole, kan du søge råd og vejledning i dit barns daginstitution. Det er daginstitutionen som sammen med jer skal vurdere, om jeres barn har brug for et ekstra år inden skolestart. 

Skolefritidsordning SFO
Ønsker du SFO til dit skolestartende barn, skal barnet starte i SFO i april samme kalenderår, som barnet starter i børnehaveklasse i august. SFO-tilmelding sker i forbindelse med indskrivningen til 0. klasse, men kan også ske efterfølgende via pladsanvisning-online. Er dit barn indmeldt i en kommunal daginstitution, udmeldes det automatisk før SFO-start. Går dit barn i et privat dagtilbud eller i dagtilbud i en anden kommune, skal du selv huske at melde dit barn ud.

Privatskole og udenbys folkeskole
Hvis dit barn skal i børnehaveklasse i privatskole eller udenbys folkeskole, skal du i forbindelse med indskrivningen i november orientere Glostrup Kommune via digital indskrivning. Det skyldes, at kommunen fører tilsyn med alle børns undervisningspligt.

Skolerne i Glostrups administration
Center for Børn, Unge og Familier/ Sekretariatet