Inklusion i skolen

Inklusion handler om at sikre, at flest mulige børn er en del af fællesskabet, og at de børn, der trives, lærer og udvikler sig godt i almindelige tilbud, får mulighed for det.

For at sikre, at flest mulige børn og unge i Glostrup Kommune forbliver en del af fællesskabet, godkendte kommunalbestyrelsen i april 2013 strategien 'Øget inklusion - et fælles ansvar'. Det betyder ikke, at specialtilbud afskaffes, for der vil være børn, der ikke har mulighed for eller gavn af at gå i en almindelig institution eller skole. Disse børn skal stadig tilbydes et passende tilbud. Men vi skal arbejde målrettet for at sikre, at de børn og unge, der trives, lærer og udvikler sig godt i de almindelige skoler og institutioner, får mulighed for det.

Centralt for strategien er, at det enkelte barn er til stede, er deltagende i fællesskabet og samtidig lærer og udvikler sig fagligt og socialt. Inklusion kræver en koordineret indsats på tværs af børne- og ungeområdet, og strategien skal være med til at sikre, at de nødvendige kompetencer er til stede, og at inklusionsopgaven løftes i fællesskab – fra fagpersoner over forældre til børn og unge.

Derfor sætter inklusionsstrategien fokus på fire områder:

  • Ledelse af inklusion
  • Organisation og ressourcer
  • Viden og kompetencer
  • Forældresamarbejde

 

Strategiens tilblivelse

Strategien er skrevet af medarbejdere og ledere på tværs af børne- og ungeområdet. Startskuddet var en workshop, hvor omkring 100 engagerede ansatte, elev- og forældrebestyrelsesrepræsentanter kom med deres bud på, hvilke indsatsområder der er væsentlige i forbindelse med inklusionsopgaven. Derudover har et arbejdspapir til en strategi været drøftet i de lokale MED-udvalg med fokus på kvalificering af strategien.

 

Det videre forløb

En følgegruppe på tværs af børne- og ungeområdet med forankring i direktionen skal være med til at sikre, at inklusionsstrategiens ord bliver til virkelighed. Fremadrettet vil følgegruppen arbejde med at lave en handleplan med konkrete tiltag og indsatser, herunder en plan for kompetenceudvikling.

 

Læs mere her

Læs inklusionsstrategien "Øget inklusion - et fælles ansvar" her.

Vi har også lavet pjecen 'Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle'. Pjecen giver et indblik i de værdier og mål, der danner udgangspunkt for samarbejdet mellem ansatte, forældre, børn og unge om gode fællesskaber, hvor børn og unge kan udvikle kompetencer og selvværd. Du kan rekvirere pjecen ved at rette henvendelse til Center for Børn, Unge og Familier på mail til born.unge.familier@glostrup.dk.

Center for Børn, Unge og Familier/ Sekretariatet