Hvis du flytter fra Glostrup

Som hovedregel kan dit barn blive i skole i Glostrup, selvom barnet flytter fra kommunen. Skolen skal dog altid orienteres.

Dit barn kan blive på Skolerne i Glostrup, selvom I flytter fra Glostrup Kommune. 

Der gælder dog særlige regler, hvis dit barn modtager specialundervisning. Kontakt Center for Børn, Unge og Familier for mere information.

Bliver barnet gående i skole i Glostrup, efter I er flyttet til en anden kommune, skal du som forælder selv sørge for transport af dit barn fra den nye bopæl til skolen i Glostrup.

Husk at orientere dit barns nuværende skole, hvis I flytter kommune. Det gælder, uanset om du ønsker, at dit barn skal fortsætte på skolen eller ej.

Center for Børn, Unge og Familier/ Sekretariatet