Skolefritidsordning

Pladsanvisningens selvbetjeningsløsning holder lukket fra den 13. maj – 29. maj 2024.
Du kan læse mere under "opskrivning og udmeldelse i dagtilbud".

Alle Skolerne i Glostrups undervisningssteder har en skolefritidsordning (SFO) med pladsgaranti på samme adresse.

Du melder dit barn i skolefritidsordning via digital pladsanvisning eller i forbindelse med indskrivning til 0. klasse.

 

Udmeldelse af SFO skal ske online, og med én måneds varsel. Så udmeldelsen skal gøres til den 1. eller den 15. i en måned.

Udmeldelse kan ske digitalt via digital pladsanvisning

 

Egenbetalingen for at gå i skolefritidsklub er 1.627 kr. om måneden i 2024. 

Der ydes søskendetilskud, hvis skolefritidsordningsbarnet har søskende i enten dagtilbud, skolefritidsordning eller klub. Søskendetilskuddet gives til de billigste pladser, som har det laveste kommunale tilskud. Søskendetilskuddet udgør 50 procent af forældrebetalingen. 

 

Alle kommende børnehaveklassebørn skal starte i skolefritidsordning den 1. april det år, de skal begynde i skole. Her møder de deres kommende klassekammerater og vænner sig til omgivelserne, inden de bliver opdelt i klasser.

Du vil i forbindelse med indskrivningen til skole blive spurgt til om du ønsker dit barn indskrevet i skolefritidsordning.

 

På skoledage er skolefritidsordningerne åbne kl. 6.30-16.45, fredag kl. 16.00.

 

SFO'erne har lukket følgende dage

  • Tre dage før påske
  • Fredag efter Kr. Himmelfart
  • To uger i sommerferien
  • Dagene mellem jul og nytår.

I forbindelse med jul er der i 2023 lukket fra 22. december - 29. december. 

I 2024 holder SFO'erne sommerferielukket fra 13. juli til 28. juli (uge 29 og 30). Der vil være mulighed for tilmelding til alternativ pasning i SFO Søndervang.

 

 

Når dit barn er indmeldt i et dagtilbud, kan du søge om hel eller delvis økonomisk fripladstilskud på baggrund af husstandens samlede bruttoindkomst. Afhængigt af husstandsindkomsten gives der økonomisk fripladstilskud som en procentdel af forældrebetalingen til kommunale dagtilbud. Du kan få økonomisk fripladstilskud, hvis den samlede husstandsindkomst er under beløbsgrænsen i nedenstående tabel. Husstandsindkomsten beregnes på månedsbasis. 

På nedenstående link kan du søge økonomisk friplads:

digital pladsanvisning

 

Økonomisk fripladstilskud           2024
Beløbsgrænse  (Brutto-årsindkomst)     622.200 kr.      
Pr. hjemmeboende børn u. 18 år (ud over første barn)        + 7.000 kr.     
Enlig forsørger

   + 70.089 kr.     

 

Læs mere om Takster og tilskud 

 

 

 

Kommunen kan yde tilskud på baggrund af pædagogiske eller behandlingsmæssige forhold. 

Kontakt Familieafsnittet telefonisk, alle hverdage mellem klokken 9.00 og 10.00 på telefon 4323 6100.

Du kan også sende en mail til familieafsnittet@glostrup.dk. Send via borger.dk ved personfølsomme/fortrolige oplysninger.

Børn i 3. klasse bliver automatisk udmeldt af skolefritidsordning pr. 31. marts og har herefter mulighed for at begynde i fritidsklub. Tilmelding sker via digital pladsanvisning

 

Skolefritidsordningerne (SFO) er beliggende på hvert af Skolerne i Glostrups undervisningssteder:

Søndervang
Florasvej 2

Nordvang
Sofielundsvej 120

Vestervang
Stadionvej 81

Skovvang
Egeskoven 27

Ejby
Ejby Torvevej 13

 

Center for Børn, Unge og Familier/ Sekretariatet