Frit skolevalg

Frit skolevalg betyder, at dit barn kan optages på den skole, du som forælder ønsker, inden for de rammer som kommunalbestyrelsen fastsætter.

Folkeskolelovens "frie skolevalg" betyder, at du som forælder har ret til at få dit barn optaget på en folkeskole efter eget valg inden for kommunalbestyrelsens rammer. Det betyder typisk at du vil kunne få optaget din barn på en skole efter frit valg, hvis der er ledige pladser. Det betyder også, at dit barn som hovedregel har lov til at blive gående på en skole, selvom barnet flytter til en anden kommune.

Reglerne fremgår af hjemmesiden og af Styrelsesvedtægt for Glostrup Kommunes skolevæsen.

Børn til 0. klasse optages på et af Skolerne i Glostrups fem undervisningssteder ud fra de vedtagne fordelingskriterier. Optagelse i 1.-9. klasse sker ved henvendelse til lederen på det undervisningssted, der ønskes. 

Børn, hvis udvikling kræver et særligt skoletilbud, vil kunne henvises til et andet skoletilbud i eller uden for kommunen.

Center for Børn, Unge og Familier/ Sekretariatet