Lukkedage i dagtilbud

Glostrup Kommunes daginstitutioner lukket:

  • De tre dage op til påske 
  • Fredag efter Kristi himmelfartsdag, (dog ikke de år, hvor 1. maj falder på en lørdag, søndag eller helligdag)
  • Grundlovsdag
  • Juleaften
  • Dagene mellem jul og nytår inkl. nytårsaftensdag

Dagene er placeret på dage med lavt børnefremmøde, hvilket vil sige, at færre end 30 % af institutionens børn har behov for pasning.

Alternativ pasning 

Glostrup Kommune tilbyder alternativ pasning de dage, hvor daginstitutionerne holder lukket, dog ikke i weekenden, på helligdage, samt 24. december.

Kontakt dit dagtilbud for information om organisering af den alternative pasning. 

Center for Børn, Unge og Familier/ Sekretariatet