Udsat skolestart

Skolelederen kan godkende, at et barns undervisning udsættes et år efter undervisningspligtens indtræden.

Hvis du som forælder er usikker på, om dit barn er klar til at begynde i skole, kan du søge råd og vejledning i dit barns daginstitution. Det er ligeledes daginstitutionen, som kan hjælpe dig med at ansøge om skoleudsættelse.

Ifølge folkeskoleloven skal et barn begynde i skole den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder seks år. Forældrene har mulighed for at ansøge om at udsætte skolestarten et år. I det følgende kan I læse om proceduren for ansøgning om udsat skolestart i Glostrup.

Første skridt er, at forældre eller dagtilbud tager initiativ til en samtale om barnets parathed til skole. I samtalen tages der udgangspunkt i en overgangsbeskrivelse, som dagtilbuddet udarbejder i forbindelse med overgangen fra dagtilbud til skole. Hvis forældrene efter samtalen ønsker at ansøge om udsat skolestart, vil dagtilbuddet hjælpe med at udfylde en ansøgning, hvor I hver især begrunder behovet for skoleudsættelse.

Dagtilbuddet udarbejder en handleplan med de tiltag, hvorved dagtilbuddet vil understøtte barnets udvikling frem mod næste skolestart.

Hvis barnet ikke har gået i dagtilbud op til skolestart, kan Center for Børn, Unge og Familier (CBUF) hjælpe med en vurdering af dit barn.

Det er skolelederen, der træffer den endelige afgørelse om udsat skolestart. Ansøgningsfristen er i midten af december, og I vil få svar i begyndelsen af januar. Forældrene vil automatisk modtage brev om barnets skolestart året efter.

Center for Børn, Unge og Familier/ Sekretariatet