Familieafsnittet kan rådgive om mulighederne for støtte

Tal med Familieafsnittet, hvis du har brug for et overblik over mulighederne for rådgivning, hjælp og støtte i hverdagen.

Du har mulighed for at få forskellige former for støtte i hverdagen, hvis dit barn har et varigt handicap. Sagsbehandlerne i Familieafsnittet kan foretage en individuel vurdering af dit barn og jeres situation – og på den baggrund kan de give jeres familie råd og vejledning om jeres muligheder.  

Når barnet eller den unge bor hjemme, kan kommunen bevilge særlig økonomisk støtte og forebyggende indsatser. Det kan for eksempel være:

  • Dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til forældrene
  • Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
  • Familiebehandling eller behandling af barnet eller den unges problemer
  • Aflastning udenfor hjemmet, hvor barnet eller den unge bliver passet i en plejefamilie eller døgninstitution et fastsat antal døgn om måneden
  • Fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. 

I har også mulighed for at søge om ændringer af boligen, hjælpemidler, visitation til dag- og botilbud, aflastning, hjælperordninger og anden hjælp i hverdagen. Kontakt Familieafsnittet for at høre mere om jeres muligheder. Dog skal I kontakte Visitationen for at høre mere mulighederne for boligændringer og hjælpemidler. 

Du kan se tommelfingerreglerne for sagsbehandlingstider her (klik på "Sagsbehandlingstider på det sociale område").