Handleguiden - personalets hjælperedskab til at se mistrivsel

Personalet har fokus på at se mistrivsel. Det betyder, at alle fagpersoner i Glostrup Kommune, der arbejder med børn og unge, har opmærksomheden rettet mod børn og unge, der på forskellig vis udsender signaler om, at de ikke trives. Glostrup Kommune har udviklet et digitalt redskab, som hjælper medarbejderne i deres arbejde med at se mistrivsel – og som samtidig giver medarbejderne et overblik over indsatser og handlemuligheder. Glostrup Kommunes mål er, at alle børn og unge trives – og at vi sammen forebygger, at eventuelle problemer vokser sig større. 

Du har mulighed for at se det digitale redskab her.

Center for Børn, Unge og Familier/ Sekretariatet