Vi har forskellige fagfolk, der kan hjælpe

Hvis du bliver bekymret for dit barns trivsel, er det vigtigt, at du reagerer på din bekymring. Du skal henvende dig i dit barns dagtilbud eller skole, hvor personalet vil hjælpe dig videre. Hvis dagtilbuddet eller skolen vurderer, at dit barn har brug for særlig støtte, vil de efter aftale med dig henvende sig til kommunen.

 

Glostrup Kommune har psykologer, pædagogiske vejledere, tale-hørekonsulenter og en specialundervisnings- og læsekonsulent, som rådgiver og vejleder forældre, dagtilbud, skoler og klubber med børn og unge i alderen 0-18 år. Hvis dit barn går i skole, kan du også få hjælp og rådgivning fra en LKT-lærer. LKT står for Læring, Kontakt og Trivsel. Vi har også sundhedsplejersker og familieterapeuter, som kan hjælpe med råd og vejledning. 

Center for Børn, Unge og Familier/ Sekretariatet