Familievejledning

Du kan få råd og vejledning, hvis dit barn for nylig har fået konstateret en betydelig og varigt nedsat funktionsevne.

Hvis dit barn under 18 år for nylig har fået konstateret en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, tilbyder Glostrup Kommune dig, der bor i Glostrup Kommune, en samtale med en af kommunens familievejledere.

Familievejlederen kan give dig et overblik over hjælpemulighederne i Glostrup Kommune og andre steder – og kan også give dig ideer til, hvor du kan søge yderligere viden og eventuelt få kontakt til forældre, der har stået i lignende situationer.

For en god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at familievejledningen alene omhandler rådgivning og vejledning. Familievejlederen kan således ikke tage stilling til konkrete ansøgninger. Familievejlederen kan fortælle dig om hjælpemulighederne i Glostrup Kommune og oplyse, hvor du skal henvende dig, hvis du ønsker at søge om nogle af dem.   

Som udgangspunkt består familievejledningen af en enkelt samtale. Den kan foregå hjemme hos dig eller der hvor familievejlederen har base. Det er op til dig, hvad du foretrækker.

Når Glostrup Kommune får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år har fået konstateret en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sender vi et brev til familien med tilbud om familievejledning. Ifølge Serviceloven (§ 11, stk. 8) skal kommunen tilbyde dig en vejledningssamtale senest tre måneder, efter vi har fået kendskab til funktionsnedsættelsen. 

Hvis du endnu ikke har modtaget et brev, er du velkommen til at kontakte Familieafsnittet for at høre nærmere om muligheden for en samtale. Du kan ringe til os på 4323 6433. 

Vi opfordrer til, at du sender mails sikkert til os. Det gør du ved at logge ind på www.borger.dk. Herefter vælger du ”Digital Post”. Klik på ”Skriv ny post”. Herefter vælger du modtager, skriver din mail og klikker på ”Send”.