Forebyggende socialrådgivere i dagtilbud og skole

Vi har to socialrådgivere tilknyttet dagtilbud og skole. Målet er at styrke den tidlige og forebyggende indsats for at hindre, at børn og unge kommer i vanskeligheder.

Glostrup Kommune har to socialrådgivere tilknyttet kommunens dagtilbud og Glostrup Skole. Både elever og forældre til elever i Glostrup Skole samt forældre til børn i kommunens dagtilbud kan kontakte de forebyggende socialrådgivere.  De forebyggende socialrådgivere tilbyder eksempelvis støtte, råd og vejledning til børn, unge og familier. De samarbejder også med dagtilbuddenes og skolens personale om at forebygge og gribe tidligt ind for at hindre, at børn og unge kommer i vanskeligheder.

Du kan for eksempel kontakte de forebyggende socialrådgivere, når:

  • Du har brug for sparring og et godt råd til forældrerollen
  • Du er bekymret for dit barns trivsel
  • Du oplever at dit barn ændrer adfærd i en negativ retning
  • Du oplever forandringer i familien, for eksempel i forbindelse med skilsmisse, sygdom eller dødsfald.

Du finder kontaktoplysninger på de forebyggende socialrådgivere på skolens intranet eller via personalet i dagtilbuddet. Du er også velkommen til at kontakte Familieafsnittet for at få kontaktoplysninger (se kontaktboks nederst på siden).