SSP - Skole, Socialforvaltning og Politi

Hiv fat i SSP, hvis du har problemer med kriminalitet og/eller misbrug og gerne vil gøre noget ved det. Den kriminalitetsforebyggende koordinator giver også råd og vejledning om, hvad du kan gøre som forælder og voksen.

I Glostrup Kommune har vi en kriminalitetsforebyggende koordinator, som kan hjælpe dig, hvis du har problemer med kriminalitet og/eller misbrug og gerne vil gøre noget ved det. Du kan kontakte den kriminalitetsforebyggende koordinator på telefon, SMS eller mail. Han reagerer hurtigt og næsten altid samme dag. Hans kontaktoplysninger står nederst på siden.

Som forælder kan du også henvende dig til den kriminalitetsforebyggende koordinator, hvis du er bekymret for, om dit barn har problemer med kriminalitet og/eller misbrug, eller hvis du undrer dig over den unges adfærd. Den kriminalitetsforebyggende koordinator kan fortælle om faresignaler og give dig råd og vejledning om, hvad du kan gøre som forælder og voksen.

SSP står for samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder og politiet. Målet med samarbejdet er at koordinere den kriminalpræventive indsats overfor børn og unge. Derfor møder børn og unge i Glostrup den kriminalitetsforebyggende koordinator flere gange i både dagtilbud og skole. Den samlede indsats kan inddeles i tre hovedområder:

  • Den proaktive indsats, der handler om undervisning, forældremøder og trivselsfremmende aktiviteter i øvrigt - fortrinsvis fra 0-6 års området til og med 9./10. klassetrin.
  • Den reaktive indsats, der handler om skadesreduktion, (be-)handling, tværfaglig videndeling og koordinering - fortrinsvis fra skoleområdet, gennem ungdomsuddannelse og til det begyndende voksenliv.
  • Den situationelle indsats, der handler om mekaniske og fysiske forandringer og tiltag i et område, for at øge tryghed og trivsel, for derigennem at reducere kriminalitet/øge risikoen for opdagelse.

 

Oversigt over vores SSP- organisering, kan læses i linket nedenunder: 

SSP-organisation

SSP - Skole, Socialforvaltning og Politi