Kommuneplan

Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål om, hvordan kommunen skal udvikle sig og skal sikre sammenhængen mellem den overordnede planlægning og lokalplanlægningen. Planen beskriver, hvordan bolig-, erhvervs-, service- og rekreative områder skal placeres i forhold til hinanden.

Kommuneplanen består af en hovedstruktur, rammer for lokalplanlægning og retningslinjer. Hovedstrukturen beskriver kommunalbestyrelsens forventninger til, hvad der vil ske de næste 12 år. Den indeholder de overordnede mål omkring bykvarterer, centerstruktur, boliger, byfornyelse og bevaring, erhverv, veje, stier, kollektiv trafik, tekniske anlæg og miljøforhold, fritid og grønne områder, institutioner og boliger til ældre.

I rammedelen videreføres hovedstrukturen i bestemmelser, der danner grundlag for lokalplanlægningen. Rammedelen indeholder bestemmelser for de enkelte rammeområder. Afgrænsningen af rammeområderne er vist på kortbilag i den trykte kommuneplan. Retningslinjerne viser de overordnede planlægningsmæssige hensyn, der skal tages i kommunen. Se Kommuneplan 2013-2025.

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 11. februar 2015 vedtaget Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplanen er digital og skal åbnes i Google Chrome eller de nyeste versioner af Internet Explorer og Firefox for at blive vist korrekt.

Kommuneplan og udviklingsstrategi

Planen tager udgangspunkt vores udviklingsstrategi fra 2012 Glostrup – en sund by i bevægelse og beskriver kommunens overordnede struktur i forhold til byudvikling, bolig- og erhvervsområder, trafik m.v. Den indeholder også mere detaljerede kommuneplanrammer, som skal følges, når der udarbejdes lokalplaner for områder i kommunen.

Miljøvurdering

Kommuneplanforslaget er blevet miljøvurderet. Miljøvurderingen og den sammenfattende redegørelse fremgår af kommuneplanens afsnit Om Kommuneplanen - Miljøvurdering.  

Retsvirkning

Lovhjemmel, retsvirkning og klagevejledning fremgår af annoncen og udsendelsesbrev

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 

Omhandler rammeområde ET04 - Kontrol- og vedligeholdelsescenter for letbanen 

Vedtaget den 08.06.2016

 

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Omhandler rammeområde GC17 - Erhvervs- og centerområde omkring Tavleholmsvej og Hovedvejen

Vedtaget den 16.08.2017

 

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-2025

Omhandler rammeområde GE01 - Erhvervsområde langs Sydvestvej ved Tjalfesvej

Vedtaget den 11.10.2017

 

Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025

Omhandler rammeområde HO10 - Dalvangen

Vedtaget den 11.10.2017

 

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025

Omhandler rammeområde GC06 - Det gamle pakhus m.v.

Vedtaget den 11.10.2018

 

Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025

Omhandler rammeområde EB12 - Parcelhusområde ved Ejby Mosevej

Vedtaget den 10.10.2018

 

Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025

Omhandler rammeområde GC26 - Centerområde på hjørne af Sydvestvej/Kildevældets Allé

Vedtaget den 10.04.2019

 

Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025

Omhandler rammeområde GB46 - Etageboliger på hjørnet af Sydvestvej/Kildevældets Allé 

Vedtaget den 10.04.2019

 

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025

Omhandler rammeområde HB01, HC01, HR10, HR11 og HB21

Vedtaget den 10.10.2018

 

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013-2025

Omhandler rammeområde GB47 - Boligområde ved Glosemosevej

Vedtaget den 12.10.2022

 

Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025  

Omhandler rammeområde GB48

Vedtaget den 13.11.2019

 

Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-2025

Omhandler rammeområde GC27

Vedtaget den 11.09.2019

 

Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025

Omhandler rammeområde GO14  

Vedtaget den 11.12.2019

 

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025

Omhandler rammeområde GB49

Vedtaget den 9.10.2019

 

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025

Omhandler rammeområde GB50

Vedtaget den 11.11.2020

 

Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013-2025 

Omhandler rammeområde HC05

Vedtaget den 12.08.2020

 

Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025

Omhandler rammeområde GB02

Vedtaget den 23.03.2022

 

Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2013-2025

Omhandler rammeområde GO08

Vedtaget den 03.02.2021

 

Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2013-2025

Omhandler rammeområde HC06

Vedtaget den 15.09.2021

 

Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013-2025

Omhandler rammeområde GC23 og GC24

Vedtaget den 02.02.2022

 

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013-2025

Omhandler rammeområde ET03, ER07, EE09 og EE10

Vedtaget den 02.02.2022

 

Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013-2025

Omhandler rammeområde ET01, ET02 og ER05

Vedtaget den 21.06.2023

 

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013-2025

Omhandler rammeområde HC04 og HT02

Vedtaget den 20.03.2024

  

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025

Omhandler rammeområde GC04, GC10 og GC13

Vedtaget den 30.08.2023

 

Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013-2025

Omhandler rammeområde EE02

Vedtaget den 27.09.2023

 

Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025

Omhandler rammeområde GC02

Vedtaget den 22.10.2023