Den akutte venteliste

Kommunalbestyrelsens retningslinjer ved den akutte venteliste til bolig i Glostrup

Er du bosat i Glostrup Kommune og står uden bolig på grund af særlige uforudsete omstændigheder, som er akut opstået, og som du ikke er i stand til selv at løse, så kan Glostrup Kommune i særlige tilfælde hjælpe med at anvise en bolig efter en individuel vurdering af din situation, hvis du ikke er selv kan finde en.

Som borger har du dog altid selv ansvaret for at løse din boligsituation og derved skaffe dig en permanent bolig.

 

Glostrup Kommune får meget få boliger til rådighed til løsning af boligsociale opgaver. 

Du kan søge om bolig gennem Glostrup Kommune, hvis du:

 • er bosat i Glostrup Kommune

og

 • står med et akut opstået behov for bolig

samt er

 • Familier eller enlige med børn under 18 år med helt særlige behov for støtte

eller

 • Borger med helt særlige behov for støtte fra Glostrup Kommune, der bor i botilbud, på herberg eller på krisecenter eller er i konkret risiko for dette

eller

 • Veteraner med helt særlige behov for støtte

eller

 • Flygtninge

Det skal understreges, at du som borger selv har et ansvar for at løse din boligsituation og derved skaffe dig en permanent bolig.

Ved behandling af din ansøgning vil der blive set på din egen mulighed for selv at løse din boligsituation.

I Glostrup Kommune er der oprettet et visitationsudvalg der visiterer de boliger som kommunen modtager fra de almennyttige boligselskaber.

For at blive optaget på akutboliglisten skal du indstilles af din sagsbehandler i kommunen, som skal vurdere om du tilhører målgruppen som listet ovenfor.

Har du ikke en sagsbehandler i Glostrup Kommune, kan du rette henvendelse til Borgerservice. 

Hvis du er almindeligt boligsøgende, skal du søge bolig i alment byggeri, hos boligselskaber eller hos private administratorer og udlejere. 

En godkendt ansøgning gælder et halvt år. Der er ingen garanti for, at Borgerservice når at tildele dig en bolig inden for dette tidsrum. Derfor er det vigtigt at du også selv søger aktivt efter en bolig.

Efter et halvt år slettes du fra ventelisten.

Hvis du siger nej til et boligtilbud, slettes du fra ventelisten.

Forhold som ikke giver mulighed for at blive opnoteret på ventelisten, da de ikke vurderes at være akutte: 

 • Samlivsophævelse/skilsmisse
 • Nuværende bolig er for lille
 • Flytter til kommunen med et forudsigeligt boligproblem (f.eks. hvis du tager ophold hos familie, bekendte eller lignende)
 • Har boet i en fremlejet bolig (periodebestemt/ midlertidigt lejemål)
 • Tilmelder dig ulovligt på en adresse
 • Har været udrejst af Danmark, kommet tilbage igen og står uden bolig
 • Flytter til en bolig, som du allerede på indflytningstidspunktet ved er uegnet i forhold til størrelse og økonomi (Borgerservice vil have mulighed for, som dokumentation for sagen, at kunne indhente oplysninger gældende på indflytningstidspunktet)
 • Nuværende bolig er usund (dette må klares med aktuel udlejer)
 • Skal flytte hjemmefra
 • Familieforøgelse
 • Familiesammenføring

Afslag på en ansøgning er en administrativ afgørelse, afgørelsen er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Ved væsentlige ændringer eller nye oplysninger i dine personlige forhold, kan du bede om en revurdering af ansøgningen hos din sagsbehandler.

Borgerservice