Engangsarrangementer og midlertidige overnatninger

Når der skal afholdes et engangsarrangement herunder julefrokoster, fødselsdage, bryllupper mm., skal lokalet/arealet være godkendt til arrangementet. Eller ønsker du at overnatte midlertidigt i et lokale eller en bygning, som ikke i forvejen er godkendt til overnatning, skal du anmelde det til byggemyndigheden.

Læs mere om hvordan du ansøger om tilladelse til et engangsarrangement eller til en midlertidig overnatning.

Vær opmærksom på, at ansøgningen skal være indsendt senest 4 uger inden arrangementet skal afholdes.

I tilfælde af at arrangementet skal holdes på kommunens arealer og parker, skal du kontakte kommunens anlægsafdeling.  

Arrangementer skal overholde Bygningsreglementets krav. Du kan få oplysninger om hvilke krav du skal overholde på bygningsreglementets hjemmeside, er du i tvivl er du velkommen til at kontakte kommunens byggesagsafdeling.

Her finder du links og vejledninger til bygningsreglementet:

Du kan læse mere om afholdelse af arrangementer på Hovedstadens Beredskabs hjemmeside.

Ønsker du at overnatte midlertidigt i et lokale eller en bygning, som ikke i forvejen er godkendt til overnatning, skal du anmelde det til byggemyndigheden.

Du kan anmelde overnatning i op til 7 døgn og i højst 50 døgn indenfor samme kalenderår, hvis bygningen lever op til de driftsmæssige bestemmelser i Bygningsreglementet BR18, § 152a.

Du skal anmelde midlertidig overnatning senest:

 • Hvis der overnatter færre end 150 personer, senest 2 uger før første overnatningsdøgn.
 • Hvis der overnatter 150 personer eller flere, senest 4 uger før første overnatningsdøgn.

Vi orienterer beredskabet om din anmeldelse, fordi de skal vurdere, om der skal fortages brandsyn. De skal desuden vide besked i tilfælde af brand. Du kan af vejledningsteksten se hvilken dokumentation, der skal vedhæftes.

Vær opmærksom på, at du som anmelder og den driftsansvarlige for arrangementet er ansvarlige for, at gældende regler overholdes.

Sådan søger du

 • Du kan:
  Enten søge igennem den digitale ansøgningsportal, Byg og Miljø. Her vælger du ansøgningstypen ’Midlertidig overnatning’. Du kan af vejledningsteksten se hvilken dokumentation, der skal vedhæftes.
 • Eller du udfylder ’Blanket til anmeldelse af midlertidig overnatning’ og sende den, inkl. bilag (fx underskrevet samtykke fra bygningsejer, driftsjournal eller belægningsplan), til byg@glostrup.dk

Hvor må midlertidige overnatninger foregå?

 • I bygningsafsnit med anvendelseskategori 2 med undervisningsafsnit til 150 personer eller flere.
  Fx skoler, fritidsordninger og undervisningsinstitutioner.
 • I bygningsafsnit med anvendelseskategori 3 til 150 personer eller flere.
  FX sportshaller eller andre forsamlingslokaler.
 • I bygningsafsnit med anvendelseskategori 6 til 150 personer eller flere eller med flere end 10 sovepladser.
  FX daginstitutioner.
 • I andre bygningsafsnit, når betingelserne for midlertidig overnatning er indarbejdet i byggeriets drifts-, kontor- og vedligeholdelsesplan.
 • I bygningsafsnit, hvor der allerede er givet byggetilladelse til midlertidig overnatning.

Hvis overnatningen foregår andre steder, varer længere end 7 døgn eller afviger fra en af paragrafferne i Bygningsreglement, så skal du søge om byggetilladelse.

Nyttige links:

 

Telefontid

Telefontid mandag til fredag 10.00-12.00