Kommuneplanstrategi 2020

Strategien er kommunalbestyrelsens bud på retningen for Glostrups fremtidige udvikling

Glostrup Kommunalbestyrelse har den 9. juni 2021 vedtaget Kommuneplanstrategi 2020: Glostrup – en forstad i udvikling.

Kommuneplanstrategien sætter retning for kommunens fysiske udvikling og er grundlag for den kommende revision af kommuneplanen og de fremtidige lokalplaner. Kommuneplanstrategien spiller en afgørende rolle for, hvordan de fremtidige rammer for Glostrup Kommunes udvikling bliver.

I Kommuneplanstrategien er der:

  • redegjort for, hvilken udvikling Glostrup Kommune har været igennem, og i hvilken retning udviklingen går.
  • opsat mål og ønsker for, hvilken udvikling Glostrup Kommune skal arbejde for de næste fire år.
  • fastlagt, hvilke indsatser Glostrup Kommune vil arbejde for at gennemføre. 

FN’s verdensmål er inddraget i Kommuneplanstrategi 2020. Emner og indsatser for bæredygtig udvikling er knyttet til den fysiske planlægning, for i Glostrup Kommune skal vi have øje for, hvor der er, vi kan gøre en forskel, der giver mening.